Læringsforløb

Matematikolympiade 2020 3.klasse til 3.G

I samarbejde med Europauniversitetet i Flensborg afholdes matematikolympiade i Sønderborg – med opgaver til deltagere fra 3. klasse til 3. G.

Her kommer de nye invitationer op, så snart i har datoerne fra Europa Universitet Flensburg. Hvis I vil øve jer, kan I få tidligere års opgaver ved henvendelse til etan@sonderborg.dk 

 

 

Indhold: 

I samarbejde med Europauniversitetet i Flensborg (EUF) er der udviklet et tilbud, hvor skoleklasser eller elevgrupper kan deltage i universitetets matematikolympiade. I kan læse mere om afviklingen af Matematikolympiaden 2020 for 3.-4. klasse her, for 5.-9. klasse her og for 10. klasse - 3. G her. Der kommer løbende nye dokumenter ind her på siden.

I skoleåret 2020/2021 indgår dette i projektet MatKult. Det betyder, at vi i år kan invitere alle skoler i Region Syd og Region Sjælland med til at deltage i MatematikOlympiaden.

Økonomi:

Det er gratis at deltage. House of Science betaler transport af finaledeltagere fra Sønderborg, samt et antal ledsagere i rimeligt omfang. 

Målgruppe og deltagelse: 

3. og 4. klasse deltager i hold á to elever 
5. klasse til de gymnasiale klasser deltager hver for sig.

Tidsplan: 

1. runde:
Lærerne afvikler i perioden 1. september til 23. oktober 2020 første runde på deres egen skole som en lokal olympiade og "udvælger" de elever, som skal deltage i Flensborg. Her vil eleverne dyste mod andre elever i forskellige discipliner - opgaveløsninger. Opgaverne er oversat til dansk. Opgaverne er oversat til dansk (løsninger til opgaverne i første runde findes kun på tysk) og kan fås ved at tilmelde en klasse direkte til Elisabeth Tang på etan@sonderborg.dk

For 10. årgang til 3.G foregår 1. runde fælles på EUC-Syd i Sønderborg. Se invitationen her. Tilmelding direkte til Elisabeth Tang på etan@sonderborg.dk

2. runde

2. runde afholdes i Flensborg medio november - datoerne er endnu ikke fastsat.

 

Elisabeth Tang kommer gerne på et besøg på jeres skole (Sønderborg Kommune), hvis I vil høre mere om dette tilbud.

Mere info:

Spørgsmål om konkurrencen – spørg House of Science Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller tlf 27906302

Hos Europauniversitet Flensborg er det Professor Dr. Hinrich Lorenzen, der er ansvarlig for konkurrencen -
hinrich.lorenzen@uni-flensburg.de, Europauniversitet Flensburg , Campus 1, 24943 Flensburg.

Tidligere års opgaver - kan benyttes som træning:

Flere tidligere opgaver og facitlister (på tysk) kan fås ved henvendelse til Elisabeth Tang. Det er muligt at få opgaver fra 2018 og 2019 med henvendelse.

2017-Opgaver: 

2016-opgaver:

 

Tilmelding:

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os