Undervisningsmaterialer

Mellemtrin gratis undervisningsmaterialer om bæredygtighed, genbrug mm.

MELLEMTRINS EGNET: 

 

"Dåserydderen", et sjovt og varieret on line uv.materiale med spil, aktiviteter, quiz, fagbog og lærerguide

om genanvendelse af flasker og dåser for 2. - 4. klassetrin. Du kan kombinere Dåserydderens mange didaktiske elementer på kryds og tværs, så det passer til netop din klasse, og den tid du vil bruge. Materialerne kan bruges specifikt i natur/teknologi, suppleret med idrætstimer og understøttende undervisning eller til en hel temadag eller indgå i en tværfaglig emneuge. Se: http://daaserydderen.dk/.

Til materialet findes en elevfagbog: "Tom Dåse og hans genan-venner". HoS har bestilt 2 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk.

Hæftet kan lbestilles på: https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/fagbog/

Hæftet kan læses on line: https://issuu.com/danskretursystem/docs/tom-daasese-og-hans-genan-venner-au

Årets Panthelte er Dåserydderens indsamlingskonkurrence med kåring af vinder inkl. præmier. Se video: https://youtu.be/Hk77924X7s4

 

 

Mission Possible handler om global opvarmning og hvad vi selv kan gøre ved det. En fin on line undervisningsressource med tilhørende pdf filer til læreren. Der er læsetekster, videofilm og aktivitetsforslag som f.eks. beregning af eget CO2 aftryk i forhold til den transport eleverne har. Der er aktivitet, hvor eleverne skanner QR koder og tilegner sig det faglige indhold på den måde. 

Link: https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/mission-possible/

Pdf af lærervejledning inkl. QR kode aktivitetssider: https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/mission-possible/

Pdf af elevlæsetekster: https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/mission-possible/

Pdf af skema til beregning af CO2 aftryk - transport: https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/mission-possible/

 

Om KlimaNØRD

Kast dine elever ud i en række klimaeksperimenter, der giver dem viden om vores klima, drivhuseffekten og CO2 – og de udfordringer, verden står over for. Elevbogen er på 48 sider. KlimaNØRD giver eleverne viden og forståelse for naturvidenskab og de mulige løsninger på klimaforandringerne – både fra et personligt og globalt perspektiv.

Download eller bestil gratis materialer: 

Elevbog: https://www.skolekontakten.dk/materialer/klimanoerd-elevbog/

Lærervejledning: https://www.skolekontakten.dk/materialer/klimanoerd-laerervejledning/

 

 

Affaldsindsamlingen 

Faghæfte om affald. Hæftet kan læses on line: https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/affald_med_omtankepdf

Kan kombineres med Danmarks Naturfrednings landsindsamling af affald. Se: 

https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/inspiration_affaldsindsamling_2016p

http://www.affaldsindsamlingen.dk/media/5852/vejledning_skoler2017.pdf

 

 

"Bæredygtig Fremtid", er et rigtig godt uv. hæfte lavet i samarbejde mellem ASTRA og DR Skole. Hæftet er til 4. - 6. klassetrin og består af både elevhæfte med tekst og aktivitetsforslag og en lærervejledning.

HoS har bestilt 1 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk. Hæftet kan læses on line. Flere oplysninger se: http://astra.dk/b%C3%A6redygtigfremtid

 

 

"Varen sætter Spor", er et undervisningsmateriale som sætter fokus på at øge de unges kompetencer til at vælge, når de køber ind – det kan være tøj, mobiltelefoner, computere, mad, bøger, legetøj, osv. Alle valg har konsekvenser. Omdrejningspunktet i ’Varen sætter spor’ er miljømæssige og etiske konsekvenser ved vores valg. Materialet tager blandt andet fat på emner, som lang varetransport, arbejdsforhold og børnearbejde. Lærervejledningen og supplerende materialer se: https://www.skolekontakten.dk/materialer/varen-saetter-spor-laerervejledning/

HoS har bestilt 1 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk. Hæftet kan downloades på: https://www.skolekontakten.dk/materialer/varen-saetter-spor-elevbog/