Undervisningsmaterialer

Micro:Bit Extraudstyr lånekasse

Extra udstyret er tænkt til de elever, som har lavet de grundlæggende opgaver med micro:bitten.

Tid og sted: Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: 5. - 10. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold/organisering: 

I lånekassen findes forskellige komponenter, som kan kobles til micro:bitten. Nogle i et antal, som gør det muligt, at alle i klassen kan arbejde med den samme komponent samtidig. Andre komponenter er der kun enkelte/få stykker af. Her skal undevisningen organiseres som værkstedsundervisning, hvor eleverne i grupper skiftes til at lave noget med komponenten og præsenterer det for de andre. 

Oversigt over udstyr/media/1712/oversigt-over-extraudstyr.pdf

I lånekassen findes kopier af vejledninger til alle komponenterne. De indeholder konkrete forslag/vejledning til brug af de enkelte komponenter. Nogle med grundige instruktioner, andre er kun idéer. Som lærer bør man selv afprøve komponenterne og tænke konkret anvendelse, før man sætter eleverne i gang! 

Opgaver til extraudstyr/media/1713/extraudstyrskasse-introduktion-og-opgaver-microbit.pdf 

 

PRIS – Programmering I Skolen er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science har sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler udviklet 4 undervisningsmaterialer om programmering:

  • Bee- og Blue-Bot til indskoling 
  • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling 
  • Edison til mellemtrin/udskoling 
  • Microbit til mellemtrin/udskoling 

Undervisningsmaterialet

  • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Lavet, så både uøvede og øvede kan bruge det
  • er tænkt tværfagligt til sprogfags, matematik- og naturfagslæreren
  • er anvendelsesoriteret
  • består af en vejledning til læreren og en række aktivitetsforslag til eleverne, der er inspireret af forskellige on-line ressourcer

Til Micro:Bit er der lavet et introduktionsmateriale. Undervisningsmaterialet er differentieret så man kan lave et grundlæggende programmeringsforløb (tidsforbrug 6 - 8 lektioner) eller fordybe sig yderligere (tidsforbrug 6 - 8 lektioner). Materialet bygger på relevante undervisningsaktiviteter fra diverse hjemmesider og er inspireret af DR ULTRA:BIT: /media/1706/introduktion-grundforloeb-og-fordybelsesforloeb-microbit.pdf

Læs mere på: http://www.houseofscience.dk/opslag/mikrobit-2-laanekasser-med-klassesaet/

 

Kursus: Der afholdes kurser, hvor vi videndeler og introducerer nye idéer.

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til udstyret.

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

Tilmeld dig her


15.11.2018 kl. 09:00 Pladser: 0
13.12.2018 kl. 09:00 Pladser: 0
24.01.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
28.02.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
28.03.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
02.05.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
31.05.2019 kl. 09:00 Pladser: 0

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
02.05.2019 09.00 1 Dybbøl-Skolen Ole Frandsen
31.05.2019 09.00 1 Dybbøl-Skolen Ole Frandsen
24.01.2019 09.00 1 Fryndesholm Skole Betina Gammelgaard
28.03.2019 09.00 1 Humlehøj Skole Mette Juhl Petersen
15.11.2018 09.00 1 Nydam Skole Maibritt Neumann
28.02.2019 09.00 1 Nørreskov-skolen Whita Eis
13.12.2018 09.00 1 Ulkebøl Skole Nicolaj Nielsen