Undervisningsmaterialer

Micro:Bit - lån et klassesæt

Programmering fra 4. klassetrin

Tid og sted: Udstyret lånes for en periode af 4 uger. Nogle uger før leveres et lærereksemplar til lærerens forberedelse. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: 4. - 10. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold: 

Micro:Bit er en minicomputer, som programmeres fra en hjemmeside: https://makecode.microbit.org/via en pc eller en tablet (vha. bluetooth). Micro:bitten har indbygget en række sensorer (temperatur, kompas, bevægelsesføler, lysmåler) og andre kan tilsluttes. Output vises på micro:bittens display.

Eleverne lærer at arbejde med blokprogrammering og læringen giver mening i alle fag. Læringen lægger op til konstruktioner og innovativ tankegang.  

Undervisningsmaterialet bygger på relevante undervisningsaktiviteter fra diverse hjemmesider og er inspireret af DR ULTRA:BIT. Link til undervisningsmaterialet:/media/1762/27519-introduktion-grundforloeb-og-fordybelsesforloeb-microbit.pdf

Undervisningsmaterialet

  • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Lavet, så både uøvede og øvede kan bruge det
  • er tænkt tværfagligt til sprogfags, matematik- og naturfagslæreren
  • er anvendelsesoriteret
  • består af en vejledning til læreren og en række aktivitetsforslag til eleverne, der er inspireret af forskellige on-line ressourcer

Progressionen går fra instruktion, til følg opskrifter til selvstændig programmering. På den måde kan micro:bitten bruges i undersøgelser og konstruktioner. Se her eksempel på en af udfordringerne fra Naturfagsmaraton 2018: "Kunder i butikken": /media/1642/taeller-hvor-mange-gange-doeren-har-vaeret-aabenet-1.mp4

Til det videre arbejde kan man låne en Extra- udstyrs lånekasse: /media/1763/extraudstyrskasse-introduktion-og-opgaver-microbit.pdf

 

PRIS – Programmering I Skolen 

er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science har sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler udviklet 4 undervisningsmaterialer om programmering:

  • Bee- og Blue-Bot til indskoling 
  • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling 
  • Edison til mellemtrin/udskoling 
  • Microbit til mellemtrin/udskoling 

 

Kursus og andre materialer: 

PLC-Sønderborg varetager Ultra:bit indsatsen i kommunen og afholder kurser. https://plc-sonderborg.dk/ultrabit-ressourcer/

 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes  introduktion til udstyret.

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

Tilmeld dig her


14.08.2019 kl. 10:56 Pladser: 2
13.09.2019 kl. 10:57 Pladser: 2
23.10.2019 kl. 10:57 Pladser: 2
22.11.2019 kl. 10:58 Pladser: 2
08.01.2020 kl. 10:58 Pladser: 0
07.02.2020 kl. 10:59 Pladser: 1
18.03.2020 kl. 10:59 Pladser: 1
24.04.2020 kl. 11:00 Pladser: 1
27.05.2020 kl. 11:00 Pladser: 2

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
08.01.2020 10.58 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
07.02.2020 10.59 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
18.03.2020 10.59 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
24.04.2020 11.00 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse HoS
08.01.2020 10.58 1 Hørup Centralskole Henrik Kruse