Undervisningsmaterialer

Micro:Bit - lån extraudstyr

Programmering fra 4. klassetrin, når den grundlæggende programmering er lært

Tid og sted: Udstyret lånes for en periode af 4 uger. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: 5. - 10. klassetrin - lærere og pædagoger

Indhold/organisering: 

I lånekassen findes forskellige komponenter, som kan kobles til micro:bitten.

Nogle i et antal, som gør det muligt, at alle i klassen kan arbejde med den samme komponent samtidig. Andre komponenter er der kun enkelte/få stykker af. Her skal undevisningen organiseres som værkstedsundervisning, hvor eleverne i grupper skiftes til at lave noget med komponenten og præsenterer det for de andre. 

I lånekassen findes kopier af vejledninger til alle komponenterne.

De indeholder konkrete forslag/vejledning til brug af de enkelte komponenter. Nogle med grundige instruktioner, andre er kun idéer. Som lærer bør man selv afprøve komponenterne og tænke konkret anvendelse, før man sætter eleverne i gang! 

 

Til Micro:Bit er der lavet et grundmateriale, der bygger på relevante undervisningsaktiviteter fra diverse hjemmesider og er inspireret af DR ULTRA:BIT:/media/1762/27519-introduktion-grundforloeb-og-fordybelsesforloeb-microbit.pdfLæs mere på: http://www.houseofscience.dk/opslag/mikrobit-2-laanekasser-med-klassesaet/

 

Ultra:bit: Kursus mm: 

PLC-Sønderborg faciliterer Ultra:bit indsatsen i kommunen: https://plc-sonderborg.dk/ultrabit-ressourcer/

 

Kontakt:

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til udstyret.

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

PRIS – Programmering I Skolen er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science har sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler udviklet 4 undervisningsmaterialer om programmering:

  • Bee- og Blue-Bot til indskoling 
  • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling 
  • Edison til mellemtrin/udskoling 
  • Microbit til mellemtrin/udskoling 

Tilmeld dig her


14.08.2019 kl. 11:08 Pladser: 0
13.09.2019 kl. 11:09 Pladser: 0
23.10.2019 kl. 11:10 Pladser: 1
22.11.2019 kl. 11:11 Pladser: 0
08.01.2020 kl. 11:11 Pladser: 0
07.02.2020 kl. 11:12 Pladser: 0
18.03.2020 kl. 11:13 Pladser: 0
24.04.2020 kl. 11:13 Pladser: 0
27.05.2020 kl. 11:14 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
18.03.2020 11.13 1 Ahlmann Skolen Marie Sørensen
22.11.2019 11.11 1 Dybbøl-skolen Mette Gam Pedersen
08.01.2020 11.11 1 Dybbøl-Skolen Tina Skivild
24.04.2020 11.13 1 Fynshav Børneunivers Betina Gammelgaard
14.08.2019 11.08 1 Humlehøj-Skolen Gitti Sørensen
13.09.2019 11.09 1 Humlehøj-Skolen Agnete Bonde
07.02.2020 11.12 1 Hørup Centralskole Marie Axelsen