Undervisningsmaterialer

MIKRO:BIT - 2 Lånekasser med klassesæt

Mikrobit - programmering - mellemtrinnet og udskolingen

Tid og sted: Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. Nogle uger før leveres et lærereksemplar til lærerens forberedelse. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: 5. - 10. klassetrin - lærere og pædagoger

 

Indhold: 

PRIS – Programmering I Skolen er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science har sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler udviklet 4 undervisningsmaterialer om programmering:

  • Bee- og Blue-Bot til indskoling 
  • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling 
  • Edison til mellemtrin/udskoling 
  • Microbit til mellemtrin/udskoling 

Undervisningsmaterialet

  • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Lavet, så både uøvede og øvede kan bruge det
  • er tænkt tværfagligt til sprogfags, matematik- og naturfagslæreren
  • er anvendelsesoriteret
  • består af en vejledning til læreren og en række aktivitetsforslag til eleverne, der er inspireret af forskellige on-line ressourcer

Micro:Bit er en minicomputer, som programmeres fra en hjemmeside: https://makecode.microbit.org/via en pc eller en tablet (vha. bluetooth). Micro:Bitten har indbygget en række sensorer (temperatur, kompas, bevægelsesføler, lysmåler) og andre kan tilsluttes. Output vises på micro:bittens display.

Eleverne lærer at arbejde med blokprogrammering og læringen giver mening i alle fag. Læringen lægger op til konstruktioner og innovativ tankegang.  

Undervisningsmaterialet er differentieret så man kan lave et grundlæggende programmeringsforløb (tidsforbrug 6 - 8 lektioner) eller fordybe sig yderligere (tidsforbrug 6 - 8 lektioner). Materialet bygger på relevante undervisningsaktiviteter fra diverse hjemmesider og er inspireret af DR ULTRA:BIT. Link til undervisningsmaterialet: /media/1706/introduktion-grundforloeb-og-fordybelsesforloeb-microbit.pdf

Når det grundlæggende er forstået i en fælles klassegennemgang, så kan eleverne arbejde individuelt og afprøve egne idéer. Progressionen går fra instruktion, til følg opskrifter til selvstændig programmering. På den måde kan micro:bitten bruges i undersøgelser og konstruktioner. Se her eksempel på en af udfordringerne fra Naturfagsmaraton 2018: "Kunder i butikken": /media/1642/taeller-hvor-mange-gange-doeren-har-vaeret-aabenet-1.mp4

Til det videre arbejde kan man låne en Extra- udstyrs lånekasse: se: http://www.houseofscience.dk/opslag/microbit-extraudstyr-laanekasse/

 

Kursus og andre materialer: 

Der afholdes kurser, hvor vi videndeler og introducerer nye idéer.

 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes  introduktion til udstyret.

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

Tilmeld dig her


13.09.2018 kl. 08:00 Pladser: 0
11.10.2018 kl. 09:00 Pladser: 0
15.11.2018 kl. 09:00 Pladser: 0
13.12.2018 kl. 09:00 Pladser: 1
24.01.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
28.02.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
28.03.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
02.05.2019 kl. 09:00 Pladser: 0
31.05.2019 kl. 09:00 Pladser: 0

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
11.10.2018 09.00 1 Ahlmann Skolen Marie Sørensen
02.05.2019 09.00 2 Dybbøl-Skolen Ole Frandsen
31.05.2019 09.00 2 Dybbøl-Skolen Ole Frandsen
24.01.2019 09.00 1 Fryndesholm Skole Betina Gammelgaard
13.09.2018 08.00 1 Humlehøj Mette Juhl Petersen
11.10.2018 09.00 1 Humlehøj Mette Juhl Petersen
28.03.2019 09.00 2 Humlehøj Skole Mette Juhl Petersen
28.02.2019 09.00 1 Hørup Centralskole Marie Vaaben Axelsen
15.11.2018 09.00 2 nydamskolen Maibritt
13.09.2018 08.00 1 Nørreskov-skolen Whita Eis
24.01.2019 09.00 1 Ulkebøl Skole Jimmy Gabelgaard
13.12.2018 09.00 1 Ulkebøl Skole Nicolaj Nielsen
28.02.2019 09.00 1 Ulkebøl Skole Jimmy Gabelgaard