Undervisningsmaterialer

Lånekasse med undervisningsmaterialer til programmering i skolen

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 uger. Nogle uger før leveres et lærereksemplar til lærerens forberedelse. 

Økonomi:

Gratis

Målgruppe:

5. - 10. klassetrin - lærere og pædagoger

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
 • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

 

Indhold: 

PRIS – Programmering I Skolerne er et initiativ til at understøtte lærere og pædagoger i deres arbejde med børn og unge på 0. – 10. klassetrin med  at programmere. House of Science sammen med de faglige vejledere fra de 17 folkeskoler i Sønderborg Kommune fået faglige vejledere til at udvikle 4 undervisningsmaterialer om programmering af robotter:

 • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
 • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
 • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
 • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

Mikrobit er en elektronisk enhed, som indeholder nogle sensorer og et led display. Enheden kan tilkobles en pc og kodes. Med udgangspunkt i enhedens sensorer lærer eleverne gennem en række øvelser at programmere mikrobitten. Når det basale er forstået, kan eleverne lave individuelle opgaver eller afprøve egne idéer. Se videoeksempel: /media/1644/img_5438-1.mov

Til mikrobitten er der udviklet en række af extra sensorer og komponenter, som kan kobles til mikrobitten. På den måde kan mikrobitten bruges i undersøgelser og konstruktioner. Se her eksempel på, hvordan den bliver brugt til at registrere, om døren er åben eller lukket: /media/1642/taeller-hvor-mange-gange-doeren-har-vaeret-aabenet-1.mp4

Ultrabit er et projekt, som styres af DR. Alle 4. klasser (også specialklasser) kan i skoleåret 2018 - 19 modtage gratis mikrobitsæt. DR laver inspirations- og undevisningsmaterialer som vises på DR- Ultra. CFU står for distributionen og en række gratis kurser. Mere information se: 

Info: https://www.dr.dk/om-dr/ultrabit
Til læreren: https://www.dr.dk/om-dr/til-dig-som-laerer
Tilmelding: https://www.surveygizmo.com/s3/4347495/Ultra-bit-tilmelding

Undervisningsmaterialet til Mikrobit: 

 • består af vejledning med aktivitetsforslag og det nødvendige udstyr til at lave aktiviteterne
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Lavet, så både uøvede og øvede kan bruge det
 • er tænkt tværfagligt og kan bruges af sprogfag såvel som en matematik- eller naturfagslærer
 • er anvendelsesoriteret så didaktisk metodiske overvejelser om læringsmål og tegn på læring præsenteres kort i indledning og uddybet sidst i lærervejledningen
 • Elevhæfte: /media/1529/edison-faerdig-elev.pdf
 • Lærerhæfte: /media/1530/edison-faerdig-laerer.pdf
 • Er inspireret af on line ressourcer. Yderligere inspiration til aktiviteter kan findes: 

Kursus:

Der afholdes introduktionskursus om brug af PRIS materialerne på inspirations- og forberedelsesdagen den 3.juli 2018 og den 28.03.2019 se: http://www.houseofscience.dk/opslag/pris-programmering-i-skolen/

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet. Se bort fra ordlyden om messe/messestand. Skriv relevante oplysninger i næstsidste boks.