Nyheder

Ministerielle ændringer naturfag og matematik fra skoleåret 2019-20

Nye faghæfter, krav om problemorienteret og undersøgende undervisning fra 1. - 10. klassetrin, ændrede regler til den fælles naturfagsprøve

I august 2019 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet de nye faghæfter inkl. de vejledende læseplaner, der skal være med til at sikre bedre sammenhæng mellem fagene.

Med lempelserne af bindinger i regelsættet om Fælles Mål fastholdes fagenes formål og de 215 overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, som bindende, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. De overordnede faglige mål for, hvad eleverne skal kunne i fagene, vil dermed være det samme, men med en øget frihed lokalt til at planlægge, hvordan man når dertil.

Hierarkiet i de dokumenter, der beskriver undervisningen i grundskolen, ser nu således ud: 

  • Folkeskolens formål
  • Fagets formål
  • Fælles Mål - kompetencemål
  • Læseplan
  • Undervisningsvejledning. 

Der er i de nye læseplaner sikret en bedre sammenhæng mellem naturfagene. Det er således blevet tydeligt at læse den progression, der er tiltænkt i fagene fra 1. klasse til den afsluttende prøve. Hvordan begrebet kompetence skal forstås beskrives nu fyldigt under hver enkelt kompetenceområde og er fremhævet med blåt. 

Alle lærere - Problembaseret undervisning - fra indskoling til udskoling

Der er nu skitseret en større sammenhæng i undervisningen frem mod de fællesfaglige forløb i udskolingen. Problembaseret undervisning fremhæves nu som en del af fagenes identitet, og er en undervisningsform, der går igen i den fagopdelte undervisning. Eleverne skal på alle klassetrin opleve at arbejde undersøgelsesbaseret og problembaseret i naturfagsundervisningen. 

Allerede i indskolingen er intensionerne, at eleverne udfører enkle undersøgelser med afsæt i egne og andres spørgsmål.

Underviser du natur/teknologi på mellemtrinnet, så skal du være opmærksom på, at eleverne allerede her bør arbejde med to særligt tilrettelagte problembaserede undervisningsforløb i 5.- 6. klasse.

Få inspiration i den gode uddybning i undervisningsvejledningen for natur/teknologi kapitel 4.3. Find inspiration til, hvordan du kan gennemføre tiltagene i din undervisning, læs fx mere problembaseret undervisning i undervisningsvejledningens kapitel 3. Her kan du blandt andet læse om 5 E- og engeinering metoderne.

 

Udskoling - Emnevalget for de fællesfaglige fokusområder er givet fri men der er også nye krav

Underviser du i overbygningen skal du være opmærksom på, at emnevalget for de fællesfaglige fokusområder er givet fri, men de seks tidligere emner kan naturligvis sagtens fortsat anvendes. Til gengæld skal de nu leve op til mindst to ud af tre nye kriterier:

  • Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.
  • Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi.
  • Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling.

Find hjælp til planlægning og inspiration her: http://www.houseofscience.dk/opslag/undervisning-hhv-proeven-i-fysikkemi-biologi-og-geografi-id%C3%A9er-eksempler-og-guldkorn/

Størstedelen af faghæfterne i udskolingen er enslydende. Har du som biologilærer læst dit faghæfte, så har du allerede læst en stor del af faghæfterne for fysik/kemi og geografi. 

 

Find faghæfternes indhold på EMU

Find faghæfterne på EMU under de enkelte fag her.

Eller hent dem direkte her: