Læringsforløb

Naturfagsmaraton 2022 med finale den 01.04.22

5. og 6. kl. - Gratis engineeringforløb til klasser og kurser til deltagende lærere.

Tidsplan - sted: 

 • Tilmeld din klasse via Naturvidenskabernes Hus: https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/tilmelding/. Tilmelding åbner den 01.06.21
 • Deltag i de kurser som afvikles i december - januar. Indhold, dato/tidspunkt følger.
 • Sæt kryds i kalenderen - finaledagen 01.04.22. (før Påske). Enten i Nordborg - Danfoss i bygning D 25, Nordborg (blev brugt til finalen 2018) eller i Sønderborg - Humlehøjhallen. Dagen afvikles typisk med ankomst kl. 9:00 - afrejse kl. 13:00. Kan blive ændret.
 • Planlæg et koncentreret undervisningsforløb - f.eks. fra nytår  til Påske. Man skal regne med at bruge ca. 8 uger på opgaveløsningen. 

Økonomi:

House of Science betaler deltager- og kursusgebyret for de første 20 deltagerklasser fra kommunale skoler i Sønderborg Kommune. Pris 20.000 kr. Privatskoler i Sønderborg Kommune og skoler fra andre kommuner kan deltage mod et deltagergebyr på 1000 kr. pr. klasse. 

Alle deltagere betaler selv transportomkostninger

Introkurser - webinarer:

Erfaringer fra indeværende år har gjort, at Naturvidenskabernes Hus ændrer Introkurset til en række korte online kursus. House of Science understøtter introkurset ved at samle deltagerne, hvis muligt. Desuden udvikles en deltager hjælpe kasse, hvis muligt. Læs mere om kurserne her: http://www.houseofscience.dk/opslag/kursus-naturfagsmaraton-2021-22/

Finale

Afviklingen af NFM og finalen gøres co-vid sikker. Finalen opleves som en finaledag, hvor konkurrence elementet er en del af motivationen. Ansvaret for finalens festligholdelse ligger hos NVH. 

Indhold: 

 • Naturfagsmaraton er et lærerigt og spændende undervisningsforløb for natur/teknologi, matematik og håndværk og design.
 • Ved at arbejde med opgaverne får elever erfaringer med engineeringmetoden og naturvidenskabelig metode. 
 • Klassen arbejder med 6 opgaver (der er ikke mulighed for at vælge ml. halv- og hel-maraton), og dertilhørende delopgaver.
 • Praksisnære udfordringer, som eleverne løser på deres måde.
 • Undervisningsforløbet afsluttes med en konkurrencedag, hvor klasserne dyster mod hinanden og lærer af hinanden.
 • Der uddeles flere præmier på finaledagen, så flere klasser anerkendes for deres indsats. Dagen er en lærerig fest for deltagerne. 
 • Opgaverne er tilgængelige for deltagerne i  oktober/november 2021. 

Kontakt og mere information:

 • Naturvidenskabernes Hus: Projektkoordinator Laila Dixen, 24 65 56 27
 • Michael Stender, medarbejder House of Science - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os