Læringsforløb

Naturfagsmaraton 2022 med finale den 01.04.22

5. og 6. kl. - Gratis engineeringforløb til klasser og kurser til deltagende lærere.

Tidsplan - sted: 

 • Tilmelding er åben hos Naturvidenskabernes Hus: https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/tilmelding/.
 • Planlæg et koncentreret undervisningsforløb - f.eks. fra nytår  til Påske. Man skal regne med at bruge ca. 6 - 8 uger på opgaveløsningen. 
 • Efter tilmelding har du adgang til årets 6 GrønBy opgaver:

 

 

Introkurser - webinarer:

Erfaringer fra indeværende år har gjort, at Naturvidenskabernes Hus ændrer Introkurset til 3 korte online kursus. 

House of Science understøtter introkurset ved at samle deltagerne. Desuden udvikles en deltager hjælpe kasse. Læs mere og tilmeld her: http://www.houseofscience.dk/opslag/kursus-naturfagsmaraton-2021-22/

Finale

 • Afviklingen af NFM og finalen gøres co-vid sikker. Finalen opleves som en finaledag, hvor konkurrence elementet er en del af motivationen. Ansvaret for finalens festligholdelse ligger hos NVH. 
 • Sæt kryds i kalenderen - finaledagen 01.04.22. (før Påske). Enten i Nordborg - Danfoss i bygning D 25, Nordborg (blev brugt til finalen 2018) eller i Sønderborg - Humlehøjhallen. Dagen afvikles typisk med ankomst kl. 9:00 - afrejse kl. 13:00. Kan blive ændret.

 

Økonomi:

House of Science betaler deltager- og kursusgebyret for de første 20 deltagerklasser fra kommunale skoler i Sønderborg Kommune. Pris 20.000 kr. Privatskoler i Sønderborg Kommune og skoler fra andre kommuner kan deltage mod et deltagergebyr på 1000 kr. pr. klasse. 

Alle deltagere betaler selv transportomkostninger

 

Indhold: 

 • Naturfagsmaraton er et lærerigt og spændende undervisningsforløb for natur/teknologi, matematik og håndværk og design.
 • Ved at arbejde med opgaverne får elever erfaringer med engineeringmetoden og naturvidenskabelig metode. 
 • Klassen arbejder med 6 opgaver (der er ikke mulighed for at vælge ml. halv- og hel-maraton), og dertilhørende delopgaver.
 • Praksisnære udfordringer, som eleverne løser på deres måde.
 • Undervisningsforløbet afsluttes med en konkurrencedag, hvor klasserne dyster mod hinanden og lærer af hinanden.
 • Der uddeles flere præmier på finaledagen, så flere klasser anerkendes for deres indsats. Dagen er en lærerig fest for deltagerne. 
 • Opgaverne er tilgængelige for deltagerne i  oktober/november 2021. 

Kontakt og mere information:

 • Naturvidenskabernes Hus: Projektkoordinator Laila Dixen, 24 65 56 27
 • Michael Stender, medarbejder House of Science - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os