Læringsforløb

Naturfagsmaraton - Finale 2021

5. og 6. kl. - Gratis undervisningsforløb om engineering. Kursus til deltagende lærere.

Tidsplan - sted: 

Planlægningen er i gang i fht. afvikling hos Danfoss Nordborg i bygningen D 25, som er blevet brugt i 2019. Alternativt afholdes finalen i Sønderborg i Humlehøj-Hallen, som blev brugt i 2018. 

Arbejdet starter med Introkursus, som afholdes den 4. november 2020 kl. 14:30 - 17:00: Sted endnu ikke fastlagt. 

Økonomi:

  • House of Science betaler deltager- og kursusgebyret til Naturvidenskabernes Hus, som afvikler kursus og finalen for de kommunale skoler i Sønderborg Kommune.
  • Privatskoler i Sønderborg Kommune og skoler fra andre kommuner betaler et deltagergebyr på 1000 kr. pr. klasse. 
  • Alle deltagere betaler selv transportomkostninger til Danfoss, D 25, Nordborg. 

 

Tilmelding og mere information:  https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/tilmelding/

 

Tilmelding sidste frist for kommunale skoler i Sønderborg er den xxxxx 2020. Tilmelding betyder, at deltagerne også ønsker at deltage i introkursus.

 

Indhold: 

Naturfagsmaraton er et lærerigt og spændende undervisningsforløb for natur/teknologi, matematik og håndværk og design. Klassen laver en halvmaraton = fem eller en helmaraton = otte opgaver, og dertilhørende delopgaver. Praksisnære udfordringer, som eleverne løser på deres måde. Undervisningsforløbet afsluttes med en konkurrencedag, hvor klasserne dyster mod hinanden og lærer af hinanden. Der uddeles flere præmier på finaledagen, så flere klasser anerkendes for deres indsats. Dagen er en lærerig fest for deltagerne. 

Ved at arbejde med opgaverne får elever erfaringer med engineeringmetodens undersøgende tilgang til læring. Den naturvidenskabelige metode og elevernes motivation for at lære er ligeledes i fokus.  

Opgaverne er tilgængelige for deltagerne i november 2020. Man skal regne med at bruge 6 - 8 uger på opgaveløsningen. 

 

Introkurset: 

Er for uerfarne og erfarne deltagere og afvikles:

  • Kl. 14:30 - 16 står Naturfagenes Hus for. Generel introduktion og vi taler om nogle af opgaverne. 
  • Kl. 16:15 - 17 står House of Science for. Deltagerne bliver klædt på til årets konkurrence. Til sidst udleveres en kasse med grej til årets opgaver.
  •  Tilmelding til introkurset sker til Naturvidenskabernes Hus - se: XXXXXXXXXXXX

Kontakt:

  • Naturvidenskabernes Hus - XXXXXXXXX
  • Michael Stender, medarbejder House of Science - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121

 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os