Læringsforløb

Naturfagsmaraton - Finale 2021

5. og 6. kl. - Gratis engineeringforløb. Kursus til deltagende lærere.

Tidsplan - sted: 

 

 • Arbejdet starter med Introkursus, som i år afholdes den 04.11.20 kl. 14:30 - 17:00 på Nydam-Skolen i Naturium. 
 • Finaledato: Fredag den 16.04.2021. Ankomst kl. 9:00 - afrejse kl. 13:00.
 • Sted: Enten Danfoss i bygning D 25, Nordborg (blev brugt til finalen 2018) eller i Humlehøjhallen, Sønderborg. 
 • Danfoss afklarer deres rolle i efteråret 

Økonomi:

 • House of Science betaler deltager- og kursusgebyret  for de kommunale skoler i Sønderborg Kommune til Naturvidenskabernes Hus, som afvikler Naturfagsmaraton. 
 • Privatskoler i Sønderborg Kommune og skoler fra andre kommuner betaler et deltagergebyr på 750 kr. pr. klasse. 
 • Alle deltagere betaler selv transportomkostninger

 

Indhold: 

 • Naturfagsmaraton er et lærerigt og spændende undervisningsforløb for natur/teknologi, matematik og håndværk og design.
 • Ved at arbejde med opgaverne får elever erfaringer med engineeringmetoden og naturvidenskabelig metode. 
 • Klassen arbejder med 6 opgaver (der er ikke mulighed for at vælge ml. halv- og hel-maraton), og dertilhørende delopgaver.
 • Praksisnære udfordringer, som eleverne løser på deres måde.
 • Undervisningsforløbet afsluttes med en konkurrencedag, hvor klasserne dyster mod hinanden og lærer af hinanden.
 • Der uddeles flere præmier på finaledagen, så flere klasser anerkendes for deres indsats. Dagen er en lærerig fest for deltagerne. 
 • Opgaverne er tilgængelige for deltagerne i efteråret 2020. Man skal regne med at bruge 6 - 8 uger på opgaveløsningen. 

 

Tilmelding:  

Sker via: https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/tilmelding/

Husk ved tilmelding også at tilmelde deltagelse i introkursus.

 

Introkurset: 

Er for uerfarne og erfarne deltagere: 

 

Kontakt og mere information:

 • Naturvidenskabernes Hus: Projektkoordinator Laila Dixen, 24 65 56 27
 • Michael Stender, medarbejder House of Science - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121

 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os