Læringsforløb

Naturfagsmaraton - FINALE den 26.05.20

Undervisningsforløb for 5. og 6. klassetrin. Forløbet inkluderer et kursus for lærerne om engineering-metoden.

Tidsplan - sted: 

  • Danfoss vil sammen med Naturvidenskabernes Hus lave Naturfagsmaraton den 26. maj 2020 med i D25 Danfoss, Nordborg.
  • Skolerne i Sønderborg Kommune får selskab af skoler fra Åbenrå -, Tønder -, Haderslev, Fåborg-Midtfyn Kommune samt danske skoler syd fra Sydslesvig.
  • Introkursus for skolerne i Sønderborg Kommune afholdes den 5. december 2019 kl. 13 - 17 på Dybbøl-Skolen i N&T lokalet. 

 

Økonomi:

House of Science betaler deltagergebyret for de kommunale skoler i Sønderborg Kommune. Privatskoler betaler et deltagergebyr på 1000 kr. pr. klasse. OBS: Deltagerne betaler selv evt. transportomkostninger til Danfoss, D 25, Nordborg. 

 

Tilmelding og mere information:  

https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/tilmelding/soenderjylland/

Tilmelding sidste frist for kommunale skoler i Sønderborg er den 8.11.2019. Tilmelding betyder, at deltagerne også ønsker at deltage i introkursus.

 

Indhold: 

Naturfagsmaraton er et lærerigt og spændende undervisningsforløb i natur/teknologi, matematik og håndværk og design. Undervisningsforløbet består af fem eller otte opgaver, og dertilhørende delopgaver, som eleverne løser på skolen. Undervisningsforløbet afsluttes med en konkurrencedag hos Danfoss, hvor klasserne dyster mod hinanden om de bedste opfindelser.

Ved at arbejde med opgaverne får elever erfaringer med engineeringmetoden - en undersøgende og involverende tilgang til læring. Den naturvidenskabelige metode og elevernes motivation for at lære er i fokus.  

Opgaverne er tilgængelige for deltagerne i november 2019. Man skal regne med at bruge min. 8 uger på opgaveløsningen. 

 

Introkurset: 

Er for uerfarne og erfarne deltagere og afvikles:

  • Kl. 13 - 16 står Naturfagenes Hus for. Det er en generel introduktion.
  • Kl. 16 - 17 står House of Science og deltagerne for. Fokus på enkelte opgaver og løsningsforslag. Deltagerne bliver klædt på til årets konkurrence. Til sidst udlevering af remedier til årets opgaver. 

 

Kontakt:

Michael Stender, medarbejder House of Science - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation