Læringsforløb

Naturfagsmaraton - undervisningsforløb og kursus

Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb med stort læringsudbytte for 5. og 6. klasser. For lærerne starter tilbuddet med et kursus den 1.11.17

Tid og sted: Finaledagen for hel og halvmaraton for 5. og 6. klasser er den 7. marts 2018, kl. 09-14:15. OBS. i år kun 1 finaledag. Finalen sker i Humlehøjhallen, Nørrekobbel 50, 6400 Sønderborg. Der er nu lavet et program for konkurrencedagen som kan ses på følgende link:  https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/konkurrencer/nfm20180703/

Økonomi: Gratis for kommunale skoler i Sønderborg Kommune - House of Science betalter for deltagelsen. Ligeledes betaler HoS for lærernes deltagelse i det forberedende introkursus den 1. november 2017. Det forventes af deltagerne i konkurrencen, at de deltager i kurset.

Andre skoler kan mod deltagergebyr på 750 kr. deltage på konkurrencedagen og i kurset. Se tilmelding herunder. Kurset er også for ikke deltagende lærere uden deltagergebyr. Alle er velkomne. 

Praktisk info: http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/forside.aspx
Ved at arbejde med Naturfagsmaraton opgaverne på skolen og deltage i det afsluttende arrangement, får elever og lærere erfaringer med en udfordringsbaseret, undersøgende og elevinvolverende tilgang til læring. Arbejdet efter den naturvidenskabelige metode styrker elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag. I Naturfagsmaraton kan læreren vælge at lade klassen deltage i en helmaraton eller halvmaraton. Begge konkurrencer afholdes samme dag, samtidig - i Humlehøjhallen.

Tilmelding for klasser/elever: http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/forside.aspx

Introkursus for lærere: Se seperat opslag - http://www.houseofscience.dk/opslag/naturfagsmaraton-introkursus/

Mere info:
Spørgsmål til naturfagsmaraton sendes til: info@naturfagsmaraton.dk eller til Michael Stender, medarbejder HoS 27900121 - Mise@Sonderborg.dk