Læringsforløb

Naturfagsmaraton - undervisningsforløb og kursus

Undervisningsforløb for 5. og 6. klassetrin. Forløbet inkluderer et kursus for lærerne om engineering-metoden.

Hvad:

Naturfagsmaraton er et læringsforløb for 5. og 6. klassetrin med en konkurrencedag i marts 2019. Eleverne bliver mødt med realistiske udfordringer, som de skal undersøge og prøve på at løse i deres undervisning. På konkurrencedagen dyster eleverne mod andre klasser, der har arbejdet med de samme udfordringer. 

Ved at arbejde med opgaverne får elever erfaringer med engineering arbejdsmetoden, dvs. en udfordringsbaseret, undersøgende og involverende tilgang til læring. Den naturvidenskabelige metode og elevernes motivation for at lære er i fokus.  

Tidsplan:

  • Tilmelding sidste frist for kommunale skoler er den 1.10.2018 (herefter kan privatskoler melde sig til). Sidste frist for privatskoler er den 1.11.2018. Ved tilmelding tilbydes deltagelse i introkursus. 
  • Opgaver offentliggøres 1.11.2018
  • Introkursus afholdes den 8.11.2018 kl. 14.30 - 17.00 på en skole i Sønderborg (oplysning følger). 
  • Finale: Den 6.3.2019 i Humlehøjhallen. Ekstra finaledag er den 5.3.2019 (hvis behov). Ved tilmelding vælges den 6.3.2019. 

Økonomi:

Gratis for kommunale skoler i Sønderborg Kommune - House of Science betalter for deltagelsen. Privatskoler betaler et deltagergebyr på 1000 kr. pr. klasse/gruppe/hold.

Introkurset: 

Introkurset er for både erfarne og uerfarne deltagende lærere. kursets indhold:

  • Gennemgang af den on line ressourcer til undervisningen. 
  • Afprøvning af engineering metoden på årets opgaver. 
  • Idégenering af mulige løsninger på årets opgaver. Deltagerne skal have løsninger med hjem til undervisningen. 
  • Kurset afsluttes med udlevering af remedier til årets opgaver, så deltagerne ikke skal lave disse slev. 

Invitation:

/media/1616/soenderborg-kommune.pdf

Tilmelding:

Er personlig, lad være med at tilmelde kolleger! Tilmelding giver samtidig adgang til introkurset og de ressourcer som kurset byder på. 

https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/

Spørgsmål: 

Kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121 

Mise@Sonderborg.dk