Læringsforløb

Naturfagsmaraton - undervisningsforløb

Undervisningsforløb for 5. og 6. klassetrin. Forløbet inkluderer et kursus for lærerne om engineering-metoden.

Tidsplan - sted: 

  • Tilmelding sidste frist for kommunale skoler er den 1.10.2019 (herefter kan privatskoler melde sig til). Sidste frist for privatskoler er den 1.11.2019. Tilmelding betyder, at deltagerne også ønsker at deltage i introkursus.
  • Introkursus afholdes (hvis muligt den 7. november 2019 kl. 14.30 - 16.30 på Dybbøl-Skolen). 
  • Finale: Den 9.3.2020. (Ved behov afholdes en ekstra finaledag den 10.3.2020). Finalen afvikles i D25 Danfoss, Nordborg. 

Økonomi:

House of Science betaler deltagerbetalingen for kommunale skoler i Sønderborg Kommune. Privatskoler betaler et deltagergebyr på 750 kr. pr. klasse. OBS: Deltagerne betaler selv evt. transportomkostninger. 

Målgruppe:

5. og 6. klassetrin

Indhold:

Naturfagsmaraton er et læringsforløb for 5. og 6. klassetrin med en konkurrencedag i marts 2019. Eleverne bliver mødt med realistiske udfordringer, som de skal undersøge og prøve på at løse i deres undervisning. På konkurrencedagen dyster eleverne mod andre klasser, der har arbejdet med de samme udfordringer. 

Ved at arbejde med opgaverne får elever erfaringer med engineering arbejdsmetoden, dvs. en udfordrings baseret, undersøgende og involverende tilgang til læring. Den naturvidenskabelige metode og elevernes motivation for at lære er i fokus.  

 

Introkurset: 

Introkurset er for både erfarne og uerfarne. Kurset afvikles i 2 dele. Første del står Naturfagenes Hus for. Det er en generel introduktion. Anden del står House of Science og deltagerne for. Her er der fokus på enkelte opgaver og løsningsforslag. Deltagerne bliver klædt godt på til årets konkurrence.

Hvis muligt udleveres remedier, som kan hjælpe eleverne i arbejdet med årets udfordringer. 

Invitation: Følger senere. 

Tilmelding: https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/

OBS: Deltagerne betaler selv evt. transportomkostninger. 

 

Kontakt

Michael Stender, medarbejder House of Science - mise@sonderborg.dk - + 45 27900121

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation