Kurser

Naturfagsprøven - censormøde

Evaluering og erfaringsudveksling i fht. prøverne juni 2017 og juni 2018

Tid og sted: Den 31. august 2017 kl. 14 - 17 på Sønderskov Skolen.

Økonomi: Gratis

Målgruppe: Lærere, der har afviklet eller skal afvikle de skriftlige prøver i naturfagene og den fælles mundtlige naturfagsprøve i juni 2018. 

Indhold: 

For det første er der tale om en evaluering og erfarings udveksling over undervisningen 2016/17 og prøven juni 2017. Herunder prøveafviklingen og censorrollen.

For det andet er det et idé- og inspirationsmøde, hvor deltagerne kan hjælpe hinanden med at gøre undervisningen og prøven bedre. Herunder hvilke ressourcer man som lærer i Sønderborg Kommune kunne tænke sig. Hvordan kan de uformelle læringsmiljøer, virksomhederne, den åbne skole og House of Science hjælpe og bidrage?

Dagen vil byde på korte oplæg, gruppearbejde/idéopsamlinger og plenumsamtale. 

Mødets formål er at klæde deltagerne på i fht. årets planlægning, undervisningens afvikling, prøvernes forberedelse og afvikling i maj/juni 2018. 

Kontakt: 

Michael Stender, medarbejder House of Science, +4527900121, Mise@Sonderborg.dk

 


Tilmeld dig her


31.08.2017 kl. 14:00 Pladser: 28

Se allerede tilmeldte

Skole Kontaktperson
Augustenborgskole Lars Bo Antonsen
Dybbøl-Skolen Ole Frandsen
Gråsten skole Grith Strandgaard Mogensen
Graasten skole Monika Jensen
HoS Michael Stender
Humlehøj-Skolen Ole Jacobsen
Kløver-Skolen Martin Lauritzen
Kløver-Skolen (1) Martin Lauritzen
Nørreskov Skolen Charlotte Grau
Sønderskov-skolen Thomas Brink Erlandsen
Sønderskov-skolen (1) Thomas Brink Erlandsen