Kurser

Naturfagsprøven - censormøde

Evaluering og erfaringsudveksling i fht. prøverne juni 2017 og juni 2018

Tid og sted: Den 31. august 2017 kl. 14 - 17 på Sønderskov Skolen.

Økonomi: Gratis

Målgruppe: Lærere, der har afviklet eller skal afvikle de skriftlige prøver i naturfagene og den fælles mundtlige naturfagsprøve i juni 2018. 

Indhold: 

For det første er der tale om en evaluering og erfarings udveksling over undervisningen 2016/17 og prøven juni 2017. Herunder prøveafviklingen og censorrollen.

For det andet er det et idé- og inspirationsmøde, hvor deltagerne kan hjælpe hinanden med at gøre undervisningen og prøven bedre. Herunder hvilke ressourcer man som lærer i Sønderborg Kommune kunne tænke sig. Hvordan kan de uformelle læringsmiljøer, virksomhederne, den åbne skole og House of Science hjælpe og bidrage?

Dagen vil byde på korte oplæg, gruppearbejde/idéopsamlinger og plenumsamtale. 

Mødets formål er at klæde deltagerne på i fht. årets planlægning, undervisningens afvikling, prøvernes forberedelse og afvikling i maj/juni 2018. 

Kontakt: 

Michael Stender, medarbejder House of Science, +4527900121, Mise@Sonderborg.dk

 


Tilmeld dig her


31.08.2017 kl. 14:00 Pladser: 28

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
31.08.2017 14.00 1 Augustenborgskole Lars Bo Antonsen
31.08.2017 14.00 6 Dybbøl-Skolen Ole Frandsen
31.08.2017 14.00 1 Gråsten skole Grith Strandgaard Mogensen
31.08.2017 14.00 1 Graasten skole Monika Jensen
31.08.2017 14.00 1 HoS Michael Stender
31.08.2017 14.00 1 Humlehøj-Skolen Ole Jacobsen
31.08.2017 14.00 1 Kløver-Skolen Martin Lauritzen
31.08.2017 14.00 1 Kløver-Skolen (1) Martin Lauritzen
31.08.2017 14.00 3 Nørreskov Skolen Charlotte Grau
31.08.2017 14.00 5 Sønderskov-skolen Thomas Brink Erlandsen
31.08.2017 14.00 1 Sønderskov-skolen (1) Thomas Brink Erlandsen