Undervisningsmaterialer

Naturfagsprøven - idéer, eksempler og guldkorn

Spar tid - brug denne samling af en lang række ressourcer til læreren, der skal forberede undervisning/prøve, vejlede elever og samarbejde med censor om afviklingen af naturfagsprøven

Indsamling af eksempler og erfaringer fra arbejdet som faglærer og beskikket censor i 2014 - 2018 er samlet på denne tidslinje. Den består af flere on-line dokumenter som linker til hinanden: https://padlet.com/michael_stender/xj7rlfeinz6c

 Padlet Naturfagsprøven

På tidslinjen vises: 

  • Undervisningen frem til prøveafviklingen starter.
  • Afviklingen af den mundtlige prøve.
  • Den skriftlige prøve. 

Afvikllingen af den mundtlige prøve er opdelt:

  • Gruppedannelse
  • Lodtrækning
  • Vejledning
  • Aflevering til censor
  • Mundtlig prøveafvikling. 

Ressourcen er opdateret i fht. den gældende prøvevejledning og -bekendtgørelse (januar 2018) og censorkursus marts 2018. 

Det kræver lidt tid at finde alle ressourcer. Gå ikke glip af f.eks. eleveksempler og guldkorn til de 6 fælles faglige fokusområder.  

 De 6 fælles faglige fokusområder

 

Ressourcen bliver løbende opdateret. Hvilket betyder flere eksempler bliver tilføjet. Skriv gerne, hvis du har noget, som du mener, bør tilføjes ressourcen. 

UVM har lige udgivet en skrivelse til skolens leder om prøven: /media/1721/fra-uvm-til-skolens-ledelse-om-den-faelles-naturfagsproeve.pdf

Kontakt og mere info: Michael Stender, medarbejder House of Science, mise@sonderborg.dk. + 45 27900121