Aktører

Naturskolerne

Naturskolerne i Sønderborg har et stort udvalg af tilbud til dagtilbud, folkeskoler, ungdomsuddannelser og borgere.

Naturskolerne i Sønderborg tilbyder både faglige forløb/besøg på naturskolerne til skoleklasser, daginstitutioner m.fl. og faglige kurser til ansatte. 

Kurser:

Tid og Sted:

  • 26. september 2018 - Svampekursus - sted oplyses efter tilmelding.
  • 6. februar 2019 - Fortidsminder og vinterskoven - sted oplyses efter tilmelding.
  • 13. marts 2019 - Fuglekursus - sted oplyses efter tilmelding.

Økonomi:

Gratis. 

Målgruppe: 

Lærere, pædagoger og andre relevante faggrupper. 

Tilmelding og info: 

http://www.naturvejlederne.dk/omos

 

 

Besøg på naturskolen - faglige forløb: 

Tid og sted: 

Der afholdes flere gange årligt fordelingsmøder med de kommunale skoler, hvor besøgsdatoer på naturskolerne fordeles. 

Katalog over forløb, som læreren kan booke med sin klasse/media/1556/faelles-turkatalog-for-naturskolerne-i-soenderborg-kommune-2015-2016.pdf

Økonomi:

Gratis. Som udgangspunkt har Sønderborg Kommune reserveret et antal besøg, der derved er gratis for de kommunale institutioner, men der kan være særlige forhold, som udløser en deltagerbetaling. Det fremgår af naturskolernes hjemmesider. Se mere på Naturskolerne i Sønderborgs hjemmeside: http://www.naturvejlederne.dk/omos

Tilmelding og info: 

http://www.naturvejlederne.dk/omos

 

Se også: 

Naturens dag den 9. september 2018: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=21471