Aktører

Naturvejlederne Sønderborg

Naturskolerne Sønderborg tilbyder både faglige forløb/besøg på naturskolerne til skoleklasser, daginstitutioner m.fl. og faglige kurser til ansatte. Se: http://www.naturvejlederne.dk/

Skolerne:

Find relevante oplysninger om besøg med elever, kurser for ansatte og booking her: http://www.naturvejlederne.dk/skoler

Der afholdes 2 gange årligt fordelingsmøder med de kommunale skoler, hvor besøgsdatoer på naturskolerne fordeles. Som udgangspunkt har Sønderborg Kommune reserveret et antal besøg, der derved er gratis for de kommunale institutioner, men der kan være særlige forhold, som udløser en deltagerbetaling. 

Katalog over forløb, som læreren kan booke med sin klasse/media/1556/faelles-turkatalog-for-naturskolerne-i-soenderborg-kommune-2015-2016.pdf

 

Mikroforsker – en naturvidenskabelig børnekonkurrence

Fra efteråret 2020 afholder naturvejlederforeningen, i forbindelse med Krible Krable projektet en naturvidenskabelig børnekonkurrence for indskolingen.

Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp af en videnskabelig og projektbaseret arbejdsmetode.

For at sikre konkurrencen det bedst mulige afsæt, afholdes der i efteråret 2019 et pilotprojekt for 30 klasser fordelt over hele landet.

En af disse klasser kan komme fra Sønderborg Kommune. Hvis du, i tæt samarbejde med en naturvejleder, har lyst til at arbejde videnskabeligt og projektbaseret med din indskolingsklasse, så kontakt naturvejleder Rasmus Ladekjær Nielsen, rsns@sonderborg.dk, (22767090), hurtigst muligt for at hører nærmere. Dette er ud over de almindelige naturskoleforløb.

Støtte til udeundervisning

Nordea-fonden har netop åbent en pulje, hvor det er muligt for indskolingsklasser at søge midler til at købe undervisningsudstyr, der skal hjælpe med at flytte undervisningen ud.

Det er først til mølle, så det gælder bare om at komme i gang J

https://nordeafonden.dk/nyheder/leg-og-laering-i-det-fri-med-udeskolepuljen