Arrangementer

Naturvidenskabsfestival 2018

Den Yderste Grænse er temaet for Naturvidenskabsfestival 2018. Over hele landet fejres naturvidenskaben og matematikken.

Tid og sted:

Uge 39 - den 24. - 28. september 2018

Økonomi:

Gratis 

Målgruppe: 

Børn, unge og personale ved daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser. 

Indhold:

I Naturvidenskabsfestival uge 39 kan man gøre brug af både nationale og lokale tilbud: 

 • Sønderborg Forsyning - Sonforce har fokus på bakterier og spildevand på rensningsanlæg. Besøget kan med fordel bookes sammen med deltagelse i masseeksperimentet. 
 • Masseeksperimentet, et citezen science projekt. I 2018 handler det om "Gode og Dårlige Bakterier". Ved tilmelding modtager man gratis undersøgelses-kit. 
 • Alssundgymnasiet åbner dørene for 5. og 6. klassetrin til en række workshops.
 • GREEN SCREEN NATURFILM ALSION, hvor man kan vælge mellem "Messe & Film" eller "Kun Film".
 • Lav animationsfilm om "Den Yderste Grænse"og vis dem til Green Screen Alsion. 
 • Videnskaben på Besøg. Bestil en ingeniør, forsker eller en anden spændende fagperson til et foredrag/workshop på skolen. 

Tilbuddene opdateres løbende. Læs mere i dette katalog, hvor der også er oplysning om tilmelding: /media/1705/naturvidenskabsfestival-2018-katalog-version-6918.pdf

 

Inspiration til undervisningen frem til og i uge39: https://naturvidenskabsfestival.dk/DenYdersteGr%C3%A6nse og MINDMAP - der viser de 4 delemner, som ASTRA har udviklet materialer til:

 • Naturens grænser
 • Etikkens yderste grænse
 • Menneskets muligheder og begrænsninger
 • Ekstreme fysiske fænomener

Uanset, om man vil arbejde med en af disse delemner eller selv definere en vinkel på temaet, så er her en oplagt mulighed for at udfordre, begejstre og skabe engagement til elevernes videre læring. Ønsker man at fremvise arbejdet , kan man deltage i den naturfaglige messe på Green Screen Alsion den 21.9.

Kontakt: 

Michael Stender, medarbejder i House of Science, + 45 27900121 

 

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteterne understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

 • Et sundt liv for alle og trivsel for alle aldersgrupper
 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 •  Bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer