Arrangementer

Naturvidenskabsfestival 2018

Den Yderste Grænse er temaet for Naturvidenskabsfestival 2018. Over hele landet fejres naturvidenskaben og matematikken.

Tid og sted:

Uge 39 - den 24. - 28. september 2018

Økonomi:

Gratis 

Målgruppe: 

Børn, unge og personale ved daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser. 

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

 • Et sundt liv for alle og trivsel for alle aldersgrupper
 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 •  Bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer

 

Indhold:

I Naturvidenskabsfestival uge 39 kan deltagerne i Sønderborg Kommune deltage ved at bruge de lokale og de af ASTRA udviklede nationale tilbud. Ugen skydes i gang den 21.9. med GREEN SCREEN NATURFILM ALSION.

Herunder er et udpluk af tilbud, som findes i House of Science kataloget til uge 39: /media/1627/naturvidenskabsfestival-2018-katalog-version-1.pdf

 • Masseeksperimentet, et citezen science projekt, i 2017 undersøgte man skolernes toiletforhold, i 2018 handler det om "Gode og Dårlige Bakterier". Ved tilmelding modtager man undersøgelses-kit. 
 • Sønderborg Forsyning - Sonforce har fokus på bakterier og spildevand på rensningsanlæg. Besøget kan med fordel bookes sammen med deltagelse i masseeksperimentet. 
 • Alssundgymnasiet åbner dørene for 5. og 6. klassetrin til en række workshops der omhandler et bredt spektrum af naturvidenskaben. Der er f.eks. ”Boller & Saft”, ”Vandraketter” og ”Det uendelige Univers”. 
 • GREEN SCREEN NATURFILM ALSION, hvor man kan vælge mellem "Film & Formidling" eller "Kun Film".
 • Lav animationsfilm om "Den Yderste Grænse"og vis dem til Green Screen Alsion. 
 • Videnskaben på Besøg. Bestil en ingeniør, forsker eller en anden spændende fagperson til et foredrag/workshop på skolen. 

Inspiration findes på https://naturvidenskabsfestival.dk/DenYdersteGr%C3%A6nse og MINDMAP - der viser de 4 delemner, som ASTRA har udviklet materialer til:

 • Naturens grænser
 • Etikkens yderste grænse
 • Menneskets muligheder og begrænsninger
 • Ekstreme fysiske fænomener

Uanset, om man vil arbejde med en af disse delemner eller selv definere en vinkel på temaet, så er her en oplagt mulighed for at udfordre, begejstre og skabe engagement til elevernes videre læring. 

Tilmelding - kontakt: 

Michael Stender, medarbejder i House of Science, + 45 27900121