Nyheder

Nye faghæfter i naturfag og matematik

Lærere - Faghæfterne med lovtekster, læseplaner og vejledninger

I august 2019 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet de nye faghæfter. Link til faghæfterne - EMUs hjemmeside: 

 

Fælles Mål - bindende og vejledende mål

Med lempelserne af bindinger i regelsættet om Fælles Mål fastholdes fagenes formål og de 215 overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, som bindende, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. De faglige emneområder er bindende og dermed skal eleverne lære om de samme emner som før indførelsen af den nye balance ml. den målstyrede undervisning og en undervisning, som sikrer den naturfaglige dannelse. 

Faghæfterne i Natur & teknologi samt naturfagene i udskolingen:

Heri beskrives de 4 naturfaglige kompetencer fyldigt med ønsket om at lave en fælles forståelse. 

Problembaseret undervisning fremhæves nu som en del af fagenes identitet, og er en undervisningsform, der går igen i den fagopdelte undervisning. Eleverne skal på alle klassetrin arbejde undersøgelsesbaseret og fra mellemtrinnet problembaseret i naturfagsundervisningen. Det er forventningen, at eleverne på 5. - 9. klassetrin flere gange årligt arbejder med en denne tilgang. 

Fyldige undervisningsvejledninger samler mere end 10 års naturfaglig didaktisk og metodisk udvikling og støtter med inspiration til udvikling af en rød tråd og en faglig sammenhæng. 

 

Kontakt: 

I fht. arbejdet som matematikvejleder - 

I fht. arbejdet som naturfaglig vejleder - 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os