Nyheder

Nye faghæfter i naturfag og matematik

Nye faghæfter, krav om problemorienteret og undersøgende undervisning fra 1. - 10. klassetrin, ændrede regler til den fælles naturfagsprøve

I august 2019 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet de nye faghæfter inkl. de vejledende læseplaner, der skal være med til at sikre bedre sammenhæng mellem fagene.

Fælles Mål - bindende og vejledende mål

Med lempelserne af bindinger i regelsættet om Fælles Mål fastholdes fagenes formål og de 215 overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, som bindende, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. De overordnede faglige mål for, hvad eleverne skal kunne i fagene, vil dermed være det samme, men med en øget frihed lokalt til at planlægge, hvordan man når dertil.

Problembaseret eller undersøgende undervisning - fra indskoling til udskoling

Der er i de nye læseplaner sikret en bedre sammenhæng mellem naturfagene. Det er således blevet tydeligt at læse den progression, der er tiltænkt i fagene fra 1. klasse til den afsluttende prøve. 

Hvordan begrebet kompetence skal forstås beskrives nu fyldigt under hver enkelt kompetenceområde og er fremhævet med blåt. 

Problembaseret undervisning fremhæves nu som en del af fagenes identitet, og er en undervisningsform, der går igen i den fagopdelte undervisning. Eleverne skal på alle klassetrin arbejde undersøgelsesbaseret og problembaseret i naturfagsundervisningen. 

Underviser du natur/teknologi på mellemtrinnet, så skal du være opmærksom på, at eleverne allerede her bør arbejde med to særligt tilrettelagte problembaserede undervisningsforløb i 5.- 6. klasse.

Få inspiration i den gode uddybning i undervisningsvejledningen for natur/teknologi kapitel 4.3. Find inspiration til, hvordan du kan gennemføre tiltagene i din undervisning, læs fx mere problembaseret undervisning i undervisningsvejledningens kapitel 3. Her kan du blandt andet læse om 5 E- og engeinering metoderne.

Find faghæfterne på EMU https://emu.dk/grundskole eller hent dem her: