Kurser

Personalekursus - Lær om IBSME og andre undersøgende metoder

Undersøgelses baseret naturfaglig og matematisk undervisning.

Tid og sted:

  • 1. gang - den 11. marts 2019 kl. 14.30 - 17.00
  • 2. gang - den 10. april 2019 kl. 14.30 - 17.00
  • 3. gang - den 8. maj 2019 kl. 14.30 - 17.00

Kursusstederne, der er skoler i Sønderborg området, oplyses efter tilmelding

Målgruppe:

Naturfags- og matematiklærere 0 - 6. klassetrin. Hvis muligt vil deltagerne blive opdelt/grupperet i fht. fag og alderstrin med det formål, at øge transferværdien mest muligt. 

Økonomi: Gratis

Indhold: 

IBSME: Inquery based science and math education - oversætter vi til undersøgelsesbaseret naturfaglig matematisk undervisning. Alle studier peger på, at denne tilgang har en positiv effekt på elevernes motivation og faglige resultater. 

Omdrejningspunktet er, at deltagerne lærer at planlægge en undervisning, hvor eleverne arbejder aktivt med undersøgelser i matematik og naturfag - både korte og længere forløb, der kan integreres i den daglige undervisning. 

Kurset er tænkt som et aktionslæringsforløb. Det betyder, at det er mest optimalt at deltage alle tre kursusgange. Derfor vil beslutningerne på 1. kursusgang afgøre, hvad deltagerne prøver af i egen undervisning frem til de næste kursusgange. Kurset lægger op til praksisnær læring for deltagerne og sparring med de andre kursusdeltagere. Det er muligt at deltage i bare en eller flere af kursusgangene. Kom i det omfang, det er muligt at deltage.

På kurset vil IBSE - IBSME metoden være inspiration for det videre arbejde. 

Mere information:

Kontakt Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk, tlf. + 45 27906302 og Michael Stender, HoS, + 45 27900121, Mise@sonderborg.dk

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring

 

Tilmelding:

Ved tilmeldingen markerer man deltagelse i en eller flere af de 3 kursusdage!

Skriv antal deltagere i rammen, vælg dato. Udfyld med kontaktoplysninger og baggrund for deltagelse (fag, klassetrin, erfaringer mv.). 

 


Tilmeld dig her


11.04.2019 kl. 14:30 Pladser: 29
08.05.2019 kl. 13:30 Pladser: 29
11.03.2019 kl. 14:30 Pladser: 28

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
11.04.2019 14.30 1 Dybbøl skolen Dorthe Ovesen
08.05.2019 13.30 1 Dybbøl skolen Dorthe Ovesen
11.03.2019 14.30 1 Dybbøl skolen Dorthe Ovesen
11.03.2019 14.30 1 Sønderskov-Skolen Brita Dyrvig