Kurser

Matematikprøver - cencorkursus

Tendenser i de skriftlige opgaver og censorrollen

Tid, sted og målgruppe: 

  • OBS NY dato udmeldes senere

 

Underviser:

Anne Krab, Læringskonsulent Undervisningsministeriet

Målgruppe: 

Lærere, der underviser i matematik 6. - 10. klassetrin. 

Økonomi:

Gratis. 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring

 

Indhold:

Hvordan udvikler de skriftlige prøver sig, hvad skal man som underviser være opmærksom på, for at eleverne får et godt resultat til prøverne. Selv om lærerne ikke længere skal rette opgaverne til FP, er der behov for at vide, hvilke krav der stilles.

Censor- og eksaminatorrollen er en vigtig parameter, som ikke bliver vedligeholdt nu, hvor den mundtlige gruppeprøve er i udtræk med fire andre fag. Hør om hvordan man udfylder rollen og bedømmer korrekt.

Kontakt:

Spørgsmål til House of Science , Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller tlf 27906302

Tilmelding: 

Der er mulighed for tilmelding, når der er ny dato.