Kurser

Personalekursus - Naturfagsprøven - censormøde

Evaluering og erfaringsudveksling i fht. prøverne juni 2018

Tid og sted:

  • Den 30. august 2018 kl. 14.30 - 17.00
  • Den 27. februar 2019 kl. 14.30 - 17.00

På en skole i Sønderborg området. Flere oplysninger efter tilmelding. 

Økonomi:

Gratis

Målgruppe:

Lærere, der har afviklet eller skal afvikle prøverne i naturfagene i skoleåret 2018-19. 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.

Indhold: 

For det første er der tale om en evaluering og erfarings udveksling over undervisningen prøven juni 2018. Herunder prøveafviklingen og censorrollen.

For det andet er det et idé- og inspirationsmøde, hvor deltagerne kan hjælpe hinanden med at gøre undervisningen og prøven bedre. Vi sætter fokus på de 4 naturfaglige kompetencer.

Endelig ser vi på hvilke ressourcer, man som lærer i Sønderborg Kommune kunne tænke sig? Herunder hvordan de uformelle læringsmiljøer, virksomhederne, naturskolerne i Sønderborg og House of Science kan hjælpe og bidrage?

Dagen vil byde på korte oplæg, gruppearbejde og plenumsamtale. 

Mødets formål er at klæde deltagerne på i fht. årets planlægning, undervisningens afvikling, prøvernes forberedelse og afvikling i maj/juni 2019. 

 

Tilmelding:

Kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, +4527900121, Mise@Sonderborg.dk

 


Tilmeld dig her


27.02.2019 kl. 14:30 Pladser: 29

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
27.02.2019 14.30 1 House of Science, Vidensby Sønderborg, Børn & Uddannelse Michael Stender