Kurser

Personalekursus - Naturfagsprøven - censormøde

Forberedelse af prøverne juni 2019 samt erfaringsudvæksling frem mod undervisning i skoleåret 2019-20

Tid og sted:

  • Der aftales et besøg på skolen. Indhold og omfang aftales. 

Økonomi: Gratis

Målgruppe: Lærere, der har afviklet eller skal afvikle prøverne i naturfagene i skoleåret 2018-19. 

Indhold: 

  • Prøveafviklingen juni 2019 - regler og forståelser jævnfør prøvevejledningen/-bekendtgørelsen samt informationer fra UVM´s censorkursus. 
  • Fokus på censorrollen - vurdering af kompetencer gennem dialog og øvelser.
  • Erfaringsudveksling i fht. at opbygge en undervisning og en naturfaglig kultur på den enkelte skole som understøtter elevernes læring i undervisningen og som passer med den nye prøveform.
  • Idé- og inspirationsmøde herunder præsentation af egnede ressourcer. 
  • Dialog om hvordan House of science kan bidrage. 

Dagen vil byde på korte oplæg, gruppearbejde og samtale. 

Tilmelding:

Tilmeldingen er forbi, derfor aftales der frem til prøveterminen et møde med lærerne på skolerne.

Kontakt:

Michael Stender, medarbejder House of Science, +4527900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.

 


Tilmeld dig her