Kurser

Personalekursus - Plastik og naturfag

Tid og sted:

Den 1. november 2018 kl. 13.00 - 17.00

Start på Dybbøl-Skolen - slut på firmaet Recon 

Målgruppe:

Lærere, der underviser i naturfag fra 7. - 10. klassetrin. 

Økonomi: 

Gratis.

Indhold: 

Kurset afholdes i samarbejde med Plastindustriens kursusafdeling og er delt i to.

  • Første del foregår i Dybbøl-Skolens fysiklokale, hvor et fagligt oplæg om plastik bliver efterfulgt af afprøvning af nogle  aktiviteter med udgangspunkt i materialet "Plastkassen". Desuden formidles/udleveres andre relevante undersøgelser og fagressourcer i fht. emnet plast. 
  • Anden del er et virksomhedsbesøg på RECON, der udvikler, konstruerer og fremstiller præcisionsværktøjer til sprøjtestøbning i termoplast. 

Der serveres kaffe og kage på dagen.

Mere information: 

Kontakt Michael Stender, HoS, + 45 27900121, Mise@sonderborg.dk

 

Tilmelding:

På Plastindustriens hjemmeside: https://plast.dk/arrangementer/gratis-plastkursus-for-fysik-og-kemilaerere/

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring