Kurser

Personalekursus - PRIS - programmering i skolen

Kursus i anvendelse af de materialekasser, som er udviklet til undervisning i programmering.

Tid og Sted: 

Den 28. marts 2019, klokken 14.30 - 17 på en skole i Sønderborg. Sted oplyses efter tilmelding. 

Økonomi:

Gratis 

Målgruppe: 

Lærere og pædagoger på alle klassetrin - øvede som uøvede, der ønsker at arbejde med kodning/programmering.  

Verdensmål:

  

 Aktiviteteten understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

 

Indhold:

Elevernes omverdensforståelse er under konstant forandring. På samme måde er det med den viden og de færdigheder - kompetencer, som de har brug for at tilegne sig i skolen. Kodning/programmering er en af disse færdigheder, som vi reelt allerede har taget til os i hverdagen, når vi programmerer vores pc og mobiltelefon.  

På kurset introduceres deltagerne generelt til kodning, prøver selv udstyr af og bliver fortrolig med brug af det udstyr/de robotter, som kan lånes i de 4 materialekasser via HoS:

  • Bee- og Blue-Bot til indskoling (med nyt indhold)
  • MakeyMakey til mellemtrin/udskoling (med nye forslag til aktiviteter)
  • Edison til mellemtrin/udskoling (med tilpasning til mellemtrinnet)
  • Microbit til mellemtrin/udskoling (nyt materiale færdigt august 2018)

Materialerne er udviklet og testet af lærere (Anette Duus, Broager Skole, Rolf Pedersen, Nybøl Skole, Hans Keller, Sønderskov Skole og Ole Frandsen Dybbøl-Skolen). 

Deltagerne får mulighed for at påvirke næste skridt i House of Sciences strategi i fht. Programmering i Skolen. Hvad skal der ske i næste skridt, nu da de 4 udlånskasser er kommet i gang? 

Mere information:

Kontakt Michael Stender, medhjælper HoS, + 45 27900121, Mise@sonderborg.dk

Tilmelding:

Er lukket - kontakt pr. telefon og aftal et besøg på skolen.