Kurser

Personalekursus - Projektarbejdsformen, kursus med faglig sparring

Projektarbejdsformen er en arbejdsform, som alle elever bruger og skal aflægge prøve i på 9. klassetrin.

Tid og Sted: 

Den 3. oktober 2018. Kl. 14.30 - 17.00 (senest) i mødelokalet på Dybbøl-Skolen.  

Økonomi: 

Gratis

Målgruppe:

Lærere, der bruger projektarbejdsformen og/eller står for projektprøven på 9. klassetrin. 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.

 

Indhold:

Vidensby Sønderborg afvikler i fællesskab "et kursus", hvor formålet er dels at lære af hinanden dels at inspirere til videreudvikling af den måde, som projektarbejdsformen anvendes på skolerne. 

Indholdet er ideer til at arbejde projektorienteret i egen undervisning og projektprøven. 

Måden, omfanget og grundlaget for at arbejde projektorienteret varierer meget fra skole til skole. Derfor er der her mulighed for at deltagerne kan få praksisnære erfaringer med hjem til egen undervisning.

Projektmesterskabet på Syd Dansk Universitet, Alsion i april 2019 er et tilbud, som 7. og 8. klasser kan deltage i. Deltagere på kurset kan læse mere her: http://www.houseofscience.dk/opslag/projektmesterskabet-2019/

 

Tilmelding:

Kontakt:

Michael Stender, medarbejder i HoS, + 45 27900121, Mise@sonderborg.dk