Kurser

Personalekursus - Undersøgende tilgang i matematik

Tid, sted og målgruppe: 

  • Den 9. januar 2019 kl. 14.30 - 17.00 
  • Den 31. januar 2019 kl. 14.30 - 17.00
  • Den 13. marts 2019 kl. 14.30 - 17.00

På en skole i Sønderborg området. Flere oplysninger følger. 

Målgruppe: 

Lærere, der underviser i matematik 4.-6. klassetrin. 

Økonomi:

Gratis. 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring

 

Indhold:

Med udgangspunkt i Helhedsplanens punkt 3 om mellemtrinnet vil HoS udvikle kasser/kufferter, der kan understøtte matematiklæreren på den enkelte skole i forløb, der har en mere undersøgende og anvendelsesorienteret tilgang. Vi vil i et aktionslæringsforløb over tre ”kursus”-gange afprøve og evt. forbedre materialet, der først herefter bliver tilgængelig for udlån. Det vil være en fordel, hvis I har mulighed for at deltage med flere lærere fra samme skole

Helhedsplanen fordrer, at undervisningen på mellemtrinnet bliver mere anvendelsesorienteret. En forskningskortlægning viser, at der på tværs af otte studier (internationale) … om anvendelsesorienteret undervisning, tegner der sig et relativt entydigt billede i forhold til indsatsernes effekt. Alle studierne peger i retning af, at den anvendelsesorienterede undervisning har en positiv effekt på elevernes faglige resultater. (UVM 2014 s. 21).

Kontakt:

Spørgsmål til House of Science , Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller tlf 27906302

Tilmelding: 

Ved tilmelding tilkendegiver man, at man deltager i alle 3 kursusdage. 

Skriv antal i rammen, vælg dato. Udfyld med kontaktoplysninger og baggrund for deltagelse (klassetrin, erfaringer mv.). 


Tilmeld dig her


09.01.2019 kl. 14:30 Pladser: 30
31.01.2019 kl. 14:30 Pladser: 30
13.03.2019 kl. 14:30 Pladser: 30