Undervisningsmaterialer

Brætspil om energiforsyning - POWERGRID

Hvem kan forsyne flest byer med energi?

Beskrivelse

I spillet gælder det om at bygge kraftværker og producere elektricitet til så mange byer som muligt. Spillet er bygget op om princippet om udbud og efterspørgsel, og der skal derfor tænkes strategisk, når man vælger, hvilke ressourcer man vil satse på. Man skal hele tiden overveje, hvilken energiform, der er mest rentabel at satse på set i forhold til omkostningerne ved at anskaffe kraftværket. Dette skifter konstant gennem hele spillet, så der skal træffes nye valg i hver runde.

Fag

Naturfag, matematik og samfundsfag

Fælles forenklede mål

Kompetenceområder:

  • Eleven kan anvende og vurdere modeller
  • Eleven kan perspektivere til omverdenen og relatere indholdet i
    faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
  • Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold
  • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
  • Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
  • Arbejde med bæredygtighedsbegrebet

Hvor mange

En klasse

Varighed

Ca. 2 timer

Kontaktinfo

Kontakt: Jesper Mønsted: jemn@sonderborg.dk, 20372460 eller Michael Stender; Mise@sonderborg.dk, + 45 27900121  

Praktiske informationer

Spillet bookes ved at skrive til House of Citizenship: jemn@sonderborg.dk

Der er mulighed for at få instruktion i brug af spillet og/eller få hjælp til brug af spillet i undervisningen.