Undervisningsmaterialer

Brætspil om energiforsyning - Powergrid

Hvem kan forsyne flest byer med energi?

Tid og sted:

Spilet lånes efter aftale og spilles på skolen 

Økonomi: 

Gratis

Målgruppe:

Udskoling - naturfag, matematik og samfundsfag

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Indhold:

I spillet gælder det om at bygge kraftværker og producere elektricitet til så mange byer som muligt. Spillet er bygget op om princippet om udbud og efterspørgsel, og der skal derfor tænkes strategisk, når man vælger, hvilke ressourcer man vil satse på. Man skal hele tiden overveje, hvilken energiform, der er mest rentabel at satse på set i forhold til omkostningerne ved at anskaffe kraftværket. Dette skifter konstant gennem hele spillet, så der skal træffes nye valg i hver runde.

Kompetenceområder:

  • Eleven kan anvende og vurdere modeller
  • Eleven kan perspektivere til omverdenen og relatere indholdet i
    faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
  • Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold
  • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
  • Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
  • Arbejde med bæredygtighedsbegrebet

Booking og info:

Spillet bookes ved at skrive til House of Citizenship: jemn@sonderborg.dk

Der er mulighed for at få instruktion i brug af spillet og/eller få hjælp til brug af spillet i undervisningen. 

Kontakt: Jesper Mønsted: jemn@sonderborg.dk, 20372460 eller Michael Stender; Mise@sonderborg.dk, + 45 27900121