Kurser

PRIS - Programmering i Skolen

Kursus om programmering for lærere i naturfag og matematik

Tidspunkt: Uge 11 - 15. marts 2018 - kl. 14 - 17

Økonomi: Gratis

Målgruppe: Lærere i naturfag og matematik

Indhold:

Kursus handler specifikt om programmering af robotter og andet it udstyr. På kurset kan man blive introduceret til de 3 låne/udstyrskasser med robotter, som udlånes til indskoling (Bee- og Bluebot), mellemtrin (Makey Makey) og udskoling (Edison). Materialerne beskrives og kan bookes i opslag her på hjemmesiden. Kurset handler også om programmering generelt. En bevidstgørelse - en sproglig side ved programmering. Vi skal italesætte overfor eleverne, at vi ofte programmerer vores pc og mobiltelefon uden at se det som programmering. Kurset handler især i robot/kodning-lånekasser i naturfag og matematik.

Deltagerne får mulighed for at påvirke næste skridt i House of Sciences strategi i fht. Programmering i Skolen. Hvad skal der ske i næste skridt, nu da de 3 udlånskasser er kommet i gang? Mere af det samme? Eller noget andet?

Mere info og kontakt:

Michael Stender, medarbejder i HoS, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

 


Tilmeld dig her


15.03.2018 kl. 14:00 Pladser: 30
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)