Undervisningsmaterialer

Prøven i naturfag - informationer og inspiration

Information om de skriftlige og den mundtlig prøve

For prøverne juni 2020 og efterfølgende er der udgivet nye prøvevejledninger, som grundigt beskriver de nye krav og justeringer, som er sket i fht. prøveafviklingen juni 2019. De kan hentes via: 

Herunder vigtig information - didaktiske overvejelser: 

 

26.11.19 - Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Prøver, Eksamen og Test til skolerne om justeringer/ændringer i prøverne - bemærk:

/media/1895/ny-proevebekendtgoerelse-brev-buvm-261119.pdf

Eksempelprøver på eksempelprøvesiden på testogprøver.dk bør bruges varsomt, hvis man vil deltage i øveprøverne i uge 3 og 4. Det er ikke muligt at give karakterer og der findes ikke en ocr-behandlet pdf-udgave af eksempelprøverne, men teksten i eksempelprøverne kan oplæses af elevernes oplæsningsprogrammer (for de elever, der har tilladelse til at anvende disse programmer). Vær opmærksom på, at eleverne skal anvende høretelefoner under prøven, da der er lyd i videoklippene.

---------------------------------------------------

Indlæg i Folkeskolen om prøvejusteringer af konsulent Christina Frausing Binau. 

https://www.folkeskolen.dk/1091314/den-faelles-proeve-i-naturfagene-har-faaet-justeret-bekendtgoerelse-og-vejledning?utm_source=Nyt+fra+Astra+-+det+nationale+naturfagscenter&utm_campaign=cff0248f85-Astra-GS-12-19&utm_medium=email&utm_term=0_72e5820f19-cff0248f85-422938761

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vær opmærksom på at omdrejningspunktet er de 4 naturfaglige kompetencer, der testes i alle 4 prøver. Herunder padlet med en meget stor inspirations materiale samling fra 2014 - 2018: https://padlet.com/michael_stender/xj7rlfeinz6c

 

Ressourcerne er koblet til undervisningen hhv. afviklingen af den skriftlige og mundtlige prøve. Padletten er opdateret i fht. den gældende prøvevejledning og -bekendtgørelse og censorkursus marts 2019. Padletten bliver løbende opdateret. Skriv gerne, hvis du har noget, som du mener, bør tilføjes ressourcen. 

Det kræver lidt tid at finde alle ressourcer. Gå ikke glip af Ressourcer til de 6 fællesfaglige fokusområder: 

 De 6 fælles faglige fokusområder

 

Det kan anbefales at være medlem af facebook-gruppen: Naturfagslærer I Grundskolen (Fysik/kemi, Biologi, N/T, Geografi). 

UVM har udgivet en skrivelse til skolens leder om prøven: /media/1721/fra-uvm-til-skolens-ledelse-om-den-faelles-naturfagsproeve.pdf

Kontakt og mere info - jeg kommer gerne ud til fagudvalgsmøder: 

Michael Stender, medarbejder House of Science, mise@sonderborg.dk. + 45 27900121