Undervisningsmaterialer

Samles til 1 brik? Dagtilbud Verdensmål Lånekasse 4

Inspirationskasse om vands kendetegn og egenskaber

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales 

Økonomi:

 • Gratis for dagtilbud i Sønderborg Kommune

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb - udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science - fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning - brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 4

 

De 5 temaforløb - lånekassers titler er - og de kan typisk bruges i perioden:  

 1. Lys og mørke i en varm - kold tid  - Uge: 2-10  - Vm 7, 13 - Forbrug af el, varme
 2. Affald og affaldshåndtering           - Uge: 8-14  - Vm 11, 12 - Genbrug, genanvendelse
 3. Plant en "Børnehave"                     - Uge 16-44 - Vm 11, 12, 15 - Forbrug af fødevarer
 4. Vands kendetegn og egenskaber   - Uge 38-48 - Vm 6, 14 - Forbrug af vand 
 5. Jul er cool med mindre forbrug      - Uge 44-52 - Vm 3, 12 - Forbrug og trivsel

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e bog: https://read.bookcreator.com/library/-LWzddCQ4JS3RFVfitg2

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezs:

 • Engelshøj Børnehus, Marianne Quorp m fl. 
 • Vindsuset, Lisa Bruun Poulsen og Svea Mansen
 • Den tyske børnehave i Gråsten, Inga-Lena Bartels
 • Himmelblå, Marianne Kramer
 • Børnehuset Parken, Birgit Thomsen, Irena Jacobsen og Steen Nissen
 • Den tyske børnehave i Broager, Lara Lehwald
 • Børnehuset Egernsund, Jette F. Christensen m.fl. 
 • Børnehuset Science, Grundtvigsallé, Anders Hartig 

Læs mere om 2Imprezs projektet, der har involveret mere end 3000 børn, unge og ansatte i 5 lande: http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-daginstitutioner/

 

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk. Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.  

Oversigt over udlån:

Uge x - uge y: Materialet er klar til udlån 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviteten understøtter Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

   

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
 • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os