Læringsforløb

SCIENCE ELITE - ET SÆRLIGT LÆRINGSTILBUD FOR BØRN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse...

Økonomi: Gratis for skolebørn i Sønderborg Kommune. 

Målgruppe:

Elever fra mellemtrinnet, der ... kan deltage efter ansøgning (lærere, elever og forældre laver den sammen). 

 • Interesserer sig meget for naturvidenskabelige og teknologiske emner 
 • Læringsmæssigt vil kunne profitere af en eksperimenterende undervisning
 • I dagligdagen savner udfordringer og måske kan profitere af andre læringsstile.
 • Er god til at ræsonnere og deltage i udfordringer.

Tid, sted og undervisere

 • På Nydam-Skolen
 • Forventet opstart torsdag den 26.10.23. kl. 15.00 - 17:00. Sidste gang onsdag den 20. marts 2024. 
 • Ken Anker Holst (Nydam-Skolen) og Rolf Pedersen (Nybøl Skole) står for undervisningen. 

Indhold

 • Undervisningen afvikles som undervisningsforløb i ”Naturium” evt. med relevante ekskursioner/besøg udefra. I forløbene inddrages så vidt muligt, det ansøgerne skriver om sig selv i deres ansøgninger. 
 • Forløb integrerer naturfagligt og teknologisk indhold.
 • Der arbejdes med konstruktion og programmering. 

Tidligere har deltagerne brugt micro:bit og programmering, når de har bygget hønsehus, køretøjer og fartøjer. 

Til forældrene

 • Informationsskrivelse: XXXXXXXXXXXX
 • I fbm. opstart i oktober 2023 afvikles er informationsmøde, hvor forældrene møder hinanden, lokaliteten og underviserne.
 • På lignende måde markeres afslutningen i marts 2024.
 • Transport til/fra undervisningstilbuddet står forældrene for. Mulighed for samkørsel. 

Spørgsmål/kontakt: Rettes til Stine Skyum: 2790 8258 eller Michael Stender: 2790 0121.

Tilmelding - Sidste frist: 25.09.2023

Sker via ansøgningsskemaXXXXXXXXXXXX

Ansøgningsskemaet er udformet med 4 trin. Svarene skal ikke være lange - gerne i punktform.

 • Trin 1 udfyldes af klasselærer/klasseteam/faglærer
 • Trin 2 udfyldes af eleven sammen med forældre
 • Trin 3 udfyldes af forældre (forældrenes accept sker, inden ansøgningen sendes til skolens ledelse)
 • Trin 4 udfyldes af skolens ledelse, der bedes foretage en prioritering af tilmeldingerne, da holdet består af max 28 elever. Hvis, der er flere, oprettes en venteliste.

Ovenstående sikrer flow i tilmeldingen. Skema sendes til Skoleforvaltningen på: mise@sonderborg.dk

  

 

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os