Arrangementer

SDU - TEK EXPO MESSE

Ingeniørstuderende fra SDU Sønderborg udstiller deres spændende, sjove og opfindsomme semesterprojekter indenfor mekanik, elektronik og innovation http://www.sdu.dk/tekexpo

Målgruppe: Klasser i grundskolen 8.-10. kl. og på ungdomsuddannelserne samt deltagere i Projektmesterskabet 2023

Tid og Sted: Mandag d. 19. december 22- SDU, Alsion.

Økonomi: Gratis. SDU afholder udgifterne. 

Invitation: Se: /media/2359/folder-tek-expo-2022.pdf

Indhold: 

1: Oplæg om projektdisciplinen på ingeniøruddannelserne. Herefter expo på egen hånd. 

  • De tilmeldte klasser samles kl. 10:15 og får en introduktion til Tek Expo. Udvalgte projekter præsenteres og eleverne får indblik i de faglige kompetencer, der har været i spil. Afslutningsvis præsenteres en konkurrence - en Multiple Choice-quiz, der leder eleverne rundt på messen på en sjov måde. Bedste løsning af quizzen vinder en præmie til egen klasse. Kl. 11.00 besøger eleverne i grupper expoen og efter aftale med læreren forlader de expoen mellem kl. 12 - 12.30.

-->Denne mulighed passer også til deltagerne i Projektmesterskabet 23. 

2: Besøg expo på egen hånd uden oplæg. Kl. 12:30 

  • Kl. 12.30 – 14.00 - Eleverne besøger Tek Expo i grupper og efter aftale med læreren forlades expoen senest kl. 14.00. Eleverne kan ligeledes deltage i den omtalte konkurrence.

Vilkår:

  • Læreren har tilsynspligt med eleverne og opholder sig på expoen. Ligeledes sørger læreren for at eleverne er instrueret om passende opførsel ved en messe.
  • Mad kan medbringes til spisning eller købes i caféen.

 

 

Tilmelding: 

Sidste frist er overskredet - kontakt Michael Stender på 2790 0121. 

 

 

Kontakt: Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 


Tilmeld dig her


19.12.2022 kl. 11:00 Pladser: 98

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
19.12.2022 11.00 22 Gråsten Skole Christine Bangsbo Boisen
19.12.2022 11.00 10 Nydam Skolen Maibritt Oksen
19.12.2022 11.00 20 Ulkebøl Skole Nicolaj Nielsen

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os