Undervisningsmaterialer

Sikkerheden Selv

Hjælp til skolens håndtering i naturfag mv. af elevers og ansattes sikkerhed herunder kemisk APV

Baggrund

Pr. 1. juli 2019 er kravet om APB ophævet og erstattet med fokus på den kemiske risikovurdering – kemisk APV.

Et ønske blandt skoleledere, lærere og ressourcepersoner fik Birgitte Bjørn Petersen, tidligere leder af House of Science og Lene Damsø, kommunal arbejdsmiljøkoordinator til at lave en arbejdsgruppe med 3 lærere/naturfaglige vejledere – Maibritt Oksen Neumann, Nydam-Skolen Thomas Erlandsen, Sønderskov-Skolen og Lars Bjørn Jensen, Kløver-Skolen.

Relevant lovgivning og vejledning

Hvem har ansvaret?

Jævnfør lovgivningen er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for at ansatte hhv. elever kan anvende stoffer og materialer sikkert i læringsaktviteter. I skolerne står ledelsen med ansvaret, der som regel distribueres til dels faglærere med tilsynsfunktion i faglokaler og faglige vejledere dels til den enkelte lærer. Disse skal opfylde sit ansvar ved at vurdere risikoen i forbindelse med læringssituationer og sikre den nødvendige instruktion og oplæring af eleverne, så de får en sikker omgang med f.eks. de tilladte kemikalier og materialer.

Arbejdet har vist, at den ønskede sikkerhed kræver, at de ansvarlige med jævne mellemrum gennemgår nogle sikkerheds procedurer og sikrer instruktion/oplæring af ansatte og elever.

For at understøtte disse procedurer og sikre en større grad af ensartethed i måden dette tilbagevendende arbejde foregår, har arbejdsgruppen fremstillet: ”Sikkerheden Selv”- en dokumentsamling. 

 

”Når klokken ringer”

I branchevejledningen ”Når klokken ringer” Når klokken ringer web kan man hente faktaark for fagene og få en grundig gennemgang af både arbejdsmiljølovgivningens krav og de standarder, som arbejdsgivere og faglige organisationer inden for undervisningsområdet er enige om at anbefale.

Faktaark

 

Påkrævet - disse oplysninger skal man have styr på?

Til daglig brug og hvis Arbejdstilsynet kommer på anmeldt/uanmeldt besøg skal nedenstående oplysninger være tilgængelige. Adgangen kan være i en fysisk mappe og/eller på en pc.

  1. Liste over stoffer/materialer (kemikalier, radioaktive stoffer, biologiske agenser) på skolen /media/2121/liste-over-kemikalier-paa-skolen.pdf
  2. Sikkerhedsdatablade for stoffer/materialer (SDS) /media/2118/sikkerhedsdatablade.pdf
  3. Den kemiske risikovurdering (Kemisk APV) /media/2117/kemisk-risikovurdering-kemisk-apv.pdf
  4. Operationalisering af oplæring/instruktion af ansatte og elever i fht. den kemiske APV /media/2119/operationalisering-tjekliste-mm.pdf
  5. Instruktion i tilfælde af nødsituation /media/2116/instruktion-hvis-uheldet-er-sket.pdf

Ovenstående kan organiseres i en printet version vha.: 

Hjælpedokumenter - redskaber til inspiration, ikke påkrævet  

Funktionsbeskrivelser/tilsyn 

Til brugerne af naturfaglige lokaler og teknologi lokalet ((Sønderskov-Skolen feb. 2020)

Instruktion/oplæring af elever (”Sikkerhedskursus” i fysik/kemi lokalet, Sønderskov-Skolen feb. 2020)

Sikkerhedsinstruktion af elever ved forsøg (Sønderskov-Skolen feb. 2020) 

Sikkerhedsinstruktion af kolleger hhv. elever i fbm. fagdage, temauger, projektuger mv. (Sønderskov-Skolen maj 2021).

12 vigtige regler i laboratoriet (Alinea plakat 2019) 

Værnemidler – opslag (Kløver-Skolen august 2020)

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os