Arrangementer

Sønderborg UNESCO Learning Cities

Medlemskabet for bæredygtighed, medborgerskab og livslang læring for alle

Sønderborg er medlem af UNESCO Learning Cities

Læs her hvad det betyder for den enkelte i denne lille folder:

På dansk: /media/1488/unesco-learningscity.pdf

På engelsk: /media/1489/unesco-learningscity-engelsk.pdf

Medlemskabet markeres med mange aktiviteter. 

På Spejderlejren 2017 var der en særlig UNESCO-workshop hvor deltagerne kan give deres egne forslag til fremtidens løsninger inden for de fire bæredygtighedsdimensioner i et bæredygtigt samfund?

 

Man kan læse mere om UNESCO VERDENSMÅLSSKOLER på hjemmesiden: https://unesco-asp.dk/unesco-verdensmaalsskoler/

Der er adgang til undervisningsmaterialer: https://unesco-asp.dk/undervisningsmateriale/ f.eks temahæftet til udskolingen:

Bruge undervisningsmaterialet (udskoling) Mål i Verdensklasse til Verdensborgere se: https://unesco-asp.dk/undervisningsmateriale/unesco-verdensmaalsskoler/maal-i-verdensklasse/