Kurser

Sparringsmøde om undervisningen i naturfag

Pga. de ændrede prøvekrav, ændres mødets indhold

Tid og sted: 

Torsdag den 18.03 kl. 14:30 - 16:30, online via Teams

Økonomi: 

Gratis.

Målgruppe:

Erfarne såvel som uerfarne lærere i naturfag udskolingen. 

Indhold:   

1. Gennemgang af BUVMs udspil til afvikling af prøverne maj-juni 2021. (Der er møde for beskikkede censorer den 4.18., hvor Tina Skivild, lærer Dybbøl-Skolen og konsulent CFU og Michael Stender, HoS deltager). 

2. Sparring om konkrete opgaver i fbm. prøveafviklingen. 

3. Oplæg, dialog og øvelser i fht. den naturfaglige undervisning hhv. de naturfaglige prøver

Spørgsmål til dagens indhold kan sendes til nedenstående eller skrives i denne padlet: https://padlet.com/michael_stender/du9yvy8flb6o6tan

 

 

Tidslinje og hjælp til afvikling af prøverne er samlet på denne padlet: 

https://padlet.com/michael_stender/sqhb44i8fgr7m8mi

 

Undervisningsressourcer - er på denne padlet:

https://padlet.com/michael_stender/c6uqmfvs854c1s8t

 

Kontakt:

House of Science, medarbejder Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderborg.dk

Tilmelding: 

Meld kun dig selv til. Kollega bør selv melde til. Skriv 1 i feltet herunder, klik på dato, udfyld kontaktoplysninger. I relevante oplysninger skrives fagkombination og hvor ofte man har afviklet prøverne. 

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, tilbud inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og forståøtte innovation 

Tilmeld dig her


18.03.2021 kl. 14:30 Pladser: 100

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os