Læringsforløb

SYDDANSK UNIVERSITET INGENIØR DAGSPRAKTIK

Elever 8.-10. kl. - Mød ingeniørstudiet - Syddansk Universitet

Tid og sted:

Uge 11, 2024 - torsdag den 14. marts 2023 kl. 8:15 - 15:45 (ca. 20 pladser)

Målgruppe:

  • Elever fra 8. - 10. klassetrin. (Uge 45 primært for 9.- 10). 
  • Måske overvejer eleven en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. 
  • Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse - kan gennemføre programmet uden lærerledsagelse. 

Økonomi: Gratis. Syddansk Universitet betaler omkostningerne. 

Indhold:

Se studenterambassadørernes spændende og lærerige program her: /media/2494/progrm-dagspraktik-sdu-marts-23-think-out-of-the-box-beskrivelse-og-tidsplan.pdf

Ansvars-/rollefordeling:

  • Klasselærer/faglærere opfordrer elever hhv. forældre til at deltage. Når accept er sket, udfyldes excelark med deltageroplysninger og sendes til Michael Stender, House of Science. /media/2430/ingenioerpraktik-skabelon-til-udfyldning.xlsx
  • HoS overtager kommunikationen herunder fremmøderegistrering i fbm. afvikling af besøget. 
  • SDU hhv. studenterambassadørerne har ansvaret for afvikling af tilbuddet. 
  • Eleverne hhv. forældrene har ansvaret for elevernes adfærd under deltagelsen. 

Tilmelding: Kontakt Michael Stender - 27900121 og hør nærmere 

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Tilmeld dig her


14.03.2024 kl. 08:15 Pladser: 20

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os