Læringsforløb

SYDDANSK UNIVERSITET INGENIØR DAGSPRAKTIK

Elever 8.-10. kl. - Mød ingeniørstudiet - Syddansk Universitet

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse.  

Tid og sted:

 • Uge 12 - onsdag den 22. marts 2023 kl. 8:15 - 15:45
 • Uge 45 - under udarbejdning 

Målgruppe:

 • Elever fra 8. - 10. klassetrin. (Uge 45 primært for 9.- 10). 
 • Måske overvejer eleven en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. 
 • Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse - kan gennemføre programmet uden lærerledsagelse. 

Økonomi: Gratis. Syddansk Universitet betaler omkostningerne. 

Indhold:

Studenterambassadørerne har sammensat et spændende og lærerigt program i tråd med Engineer the Futures vejledninger: /media/2418/2023-03-22-think-out-of-the-box-beskrivelse-og-tidsplan.pdf

Ansvars-/rollefordeling:

 • Klasselærer/faglærere opfordrer elever hhv. forældre til at deltage. Når accept er sket, udfyldes excelark med deltageroplysninger og sendes til Michael Stender, House of Science. 
 • HoS overtager kommunikationen herunder fremmøderegistrering i fbm. afvikling af besøget. 
 • SDU hhv. studenterambassadørerne har ansvaret for afvikling af tilbuddet. 
 • Eleverne hhv. forældrene har ansvaret for elevernes adfærd under deltagelsen. 

Tilmelding: Kontakt Michael Stender - 27900121 og hør nærmere 

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Tilmeld dig her


22.03.2023 kl. 08:15 Pladser: 0

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
22.03.2023 08.15 1 Broager Skole Majbritt Larsen
22.03.2023 08.15 12 Gråsten skole Christine Bangsbo Boisen
22.03.2023 08.15 1 Lasse H. Clausen Lasse Clausen
22.03.2023 08.15 2 Privat Skolen Als Hans Keller
22.03.2023 08.15 1 Ulkebøl Skole Hjalte Wittek Sørensen
22.03.2023 08.15 1 Ulkebøl skole 9. klasse Lucas Klarskov Nielsen
22.03.2023 08.15 1 Ulkebøl skole 9. klasse (1) Nils Bütikofer
22.03.2023 08.15 1 Ulkebøl skole 9.klasse Frederik Andersen

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os