Læringsforløb

Syddansk Universitet Inspirationsdag - Uge 12

Elever 8. og 9. kl. - Mød ingeniørstudiet - Syddansk Universitet

Tid og sted:

  • Uge 12, tirsdag den 23. marts 2021 - ml kl. 8:15 - 15.:45 (dato kan evt. ændres til skolens ønske)

Pga. Co-Vid 19 restriktioner afvikles tilbuddet, som noget nyt på skoler, der kan samle en gruppe elever for hvem en introduktion til ingeniørarbejdsmåder og - studiet ved SDU ville give mening.

 

1 - 2 studerende vil komme på besøg og møde eleverne til et kortere eller længere program. 

Økonomi: 

Gratis. 

Målgruppe:

  • 8 elever eller flere fra 8. - 10. klassetrin.
  • Elever, der overvejer en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. 
  • Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse. 

Indhold:

En introduktion til ingeniørens arbejde/arbejdsmetoder, visualisering af studiemiljøet på SDU, Alsion samt konkrete udfordringer inkl. faglig workshop. De studerende har sammensat et spændende og lærerigt program i tråd med Engineer the Futures tilbud til undervisningen - se: https://engineerthefuture.dk/

Artikel i Jydske Vestkysten:  Ingeniør for en dag: - Det er lidt nørdet (jv.dk - https://www.jv.dk/soenderborg/Ingenioer-for-en-dag-Det-er-lidt-noerdet/artikel/2659856)

Program/Invitation

Uge 12, 2021: ER PÅ VEJ. 

Uge 45 2020: /media/2042/program-ingenioerpraktik-2020-04-11-online-003.pdf

 

Tilmelding og spørgsmål: 

Sidste frist er den 03. marts 2021. 

Kontakt Michael Stender, og hør om muligheder. +45 2790 0121, Mise@sonderborg.dk 

 

Andre oplysninger: 

Infofolder elever og voksne: /media/1816/folder_folkeskolepraktik.pdf

 

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Tilmeld dig her

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os