Undervisningsmaterialer

Synliggør jeres CO2 reduktion

Lån ProjectZeros 1 ton CO2 ballon og synliggør jeres CO2 reduktion

ProjectZero har fået produceret en ballon som illustrerer hvor meget ét ton CO2 fylder. Ballonen skal være med til at synliggøre områdets CO2 udslip og gøre det mere håndgribeligt for eleverne at forstå deres eget CO2 aftryk. Ballonen kan lånes af alle uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere i forbindelse med f.eks. emneuger, eller hvis I på anden måde vil markere fokus på CO2 reduktion.

Man skal ansøge om at låne ballonen hos House of Science. Se kontaktoplysning. Prisen for opsætning er 5.000,- Udgiften betales af House of Science. Ansøgninger bliver bedømt ud fra følgende kriterier:

  • Emnets relevans i forhold til fokus på CO2
  • Hvori ligger værdien af at få ballonen ud
  • Hvem og hvor mange er involveret i projektet

Det vil være muligt at ansøge om at låne ballonen i max 5 hverdage. Ballonen vil max blive lånt ud 3-5 gange om året.

 

Krav i forbindelse med lån: 

1. I forbindelse med lånet, skal der produceres en historie eller kort video, der viser hvordan der er arbejdet med CO2 reduktion. Videoen skal sendes til ProjectZero via link: https://projectzero.box.com/s/swn9nc4v9tccxklnotj4obtnuertlv1q

2. Ballonen vil blive leveret og sat op af Vej og Park. Stedet hvor ballonen opsættes aftaler låner selv med Vej og Park. For at kunne opstille ballonen, skal der findes en egnet plads, hvor det også er muligt at stille betonklodser til fastgørelse af ballonen. Dette kræver et fast underlag hvortil en lastbil nemt kan få adgang og stille betonklodserne, ligesom der skal være et cirkulært areal med en diameter på 22 m.

Ballonen og betonklodserne stilles af Vej og Park som på billedet. 

3. Der skal være adgang til strøm til ballonens pumpe og lys. Låner er ansvarlig for at sikre, at pumpen kører hele tiden imens ballonen er opstillet.

4. Der skal altså udpeges en ansvarlig for ballonen, som vil føre tilsyn og sikre ballonen er forsvarligt fastgjort i låneperioden.

5. Erstatningsansvar. Sker der skader forvoldt af ballonen i låneperioden, er dette på låners ansvar.

6. OBS. I tilfælde af stormvarsel vil ballonen blive nedtaget af Vej og Park /House of Science før aftalt tid.

 

Mere information - kontakt i fht. ansøgning: Skriv til Michael Stender, mise@sonderborg.dk eller ring på + 45 27900121