Aktører

Tektanken

Udvikling af skole-virksomhedssamarbejde

I House of Science arbejdes der for at skabe et øget skole-virksomhedssamarbejde – et samarbejde til glæde for begge parter gennem Tektanken aftaler.

Tektanken er en dansk model for et skolevirksomhedssamarbejde, der rækker ud over det såkaldte sodavandsbesøg. Ved at samarbejde om konkrete opgaver kan de unge får et nærmere indtryk af uddannelsesmulighederne på arbejdsmarkedet, og virksomhederne får mulighed for at vise de unge, hvilke uddannelser der er behov for i fx industrien eller den sektor, som virksomheden tilhører.

Nøglebegreber som praksisnærhed og fag, der præsenteres i et anvendelsesorienteret perspektiv, kan have stor betydning for de unges motivation og læring imod et arbejdsliv, der bygger på forudgående uddannelse.

I Sønderborg er der Tektanken aftaler med både ungdomsuddannelser og folkeskole og virksomheder, og via House of Science arbejdes der på at skabe det rette match mellem klasse og virksomhed – hvor målet er, at begge parter kan opleve nytte af samarbejdet.

Interesseret i et skolevirksomhedssamarbejde?

Kontakt: Julie Juel Andersen, + 45 21516281 - juan@sonderborg.dk

Et konkret eksempel på et samarbejdsforløb: programlinak6maj2015pdf

Kort intro til konceptet bag Tektanken: https://www.nvhus.dk/tektanken/

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændige jobs

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os