Undervisningsmaterialer

Udskoling gratis undervisningsmaterialer om bæredygtighed, genbrug mm.

UDSKOLINGS EGNET: 

 

"Mål i verdensklasse til verdensborgere", er et rigtig godt tværfagligt uv.hæfte til udskolingen. Hæftet præsenterer nogle af de organisationer og personer, som arbejder for at udbrede budskabet om de 17 Verdensmål for Bæredygtig udvikling. Hæftet og tilhørende support på hjemmesiden med artikler, billeder, videoer mm. er en fin læringsressource. Se: https://unesco-asp.dk/undervisningsmateriale/unesco-verdensmaalsskoler/maal-i-verdensklasse/

HoS har bestilt 2 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk.

 

"Varen sætter Spor", er et undervisningsmateriale som sætter fokus på at øge de unges kompetencer til at vælge, når de køber ind – det kan være tøj, mobiltelefoner, computere, mad, bøger, legetøj, osv. Alle valg har konsekvenser. Omdrejningspunktet i ’Varen sætter spor’ er miljømæssige og etiske konsekvenser ved vores valg. Materialet tager blandt andet fat på emner, som lang varetransport, arbejdsforhold og børnearbejde. Hæftet, lærervejledningen og supplerende materialer se: https://www.skolekontakten.dk/materialer/varen-saetter-spor-laerervejledning/

HoS har bestilt 2 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk. Hæftet kan downloades på: https://www.skolekontakten.dk/materialer/varen-saetter-spor-elevbog/

 

"Bæredygtig Fremtid", er et rigtig godt uv. hæfte lavet i samarbejde mellem ASTRA og DR Skole. Hæftet er til mellemtrin men kan også bruges i udskolingen og består af både elevhæfte med tekst og aktivitetsforslag og en lærervejledning.

HoS har bestilt 1 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk. Hæftet kan læses on line. Flere oplysninger se: http://astra.dk/b%C3%A6redygtigfremtid

 

"Mens klimaforandringerne rammer os - Grønne dilemmaer i Syd", er et meget spændende hæfte som både giver det overordnede billede af den globale udfordring med at skifte til en mere bæredygtig levemåde og præsenterer nogle helt konkrete eksempler fra Brasilien, Bolivia, Kina, Indien, Kenya og Nigeria. Hæftet er virkelig værd at bruge i dansk, samfundsfag, matematik og naturfag. 

Hæftet er udgivet af Envice med midler fra Danidas Oplysningsbevilling. Se: http://www.envice.dk/udgivelser/#undervisningsmateriale

HoS har bestilt 1 klassesæt til udlån. Kontakt Michael Stender og aftal nærmere om lån på 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk.

Hæftet kan downloades: http://www.envice.dk/wp-content/uploads/2016/04/ENV-Gr%C3%B8n_dilem-PRINT-0604-5.pdf

Lærervejledning til hæftet: http://www.envice.dk/wp-content/uploads/2016/04/Klima_L%C3%86RERVEJLED.pdf