Undervisningsmaterialer

Undervisning hhv. prøven i fysik/kemi, biologi og geografi - idéer, eksempler og guldkorn

Spar tid - brug denne samling af ressourcer til forberedelse af prøven.

Vær opmærksom på om den naturfaglige undervisningen udvikler de 4 naturfaglige kompetencer, fordi i den fællesfaglige prøve vurderes eleverne på netop deres naturfaglige kompetencer. 

På baggrund af erfaringer som faglærer og beskikket censor i 2014 - 2018 er samlet en række ressourcer på denne padlet: https://padlet.com/michael_stender/xj7rlfeinz6c

 

Ressourcerne er koblet til undervisningen hhv. afviklingen af den skriftlige og mundtlige prøve. Padletten er opdateret i fht. den gældende prøvevejledning og -bekendtgørelse og censorkursus marts 2019. Padletten bliver løbende opdateret. Skriv gerne, hvis du har noget, som du mener, bør tilføjes ressourcen. 

Det kræver lidt tid at finde alle ressourcer. Gå ikke glip af Ressourcer til de 6 fællesfaglige fokusområder: 

 De 6 fælles faglige fokusområder

 

Det kan anbefales at være medlem af facebook-gruppen: Naturfagslærer I Grundskolen (Fysik/kemi, Biologi, N/T, Geografi). 

UVM har lige udgivet en skrivelse til skolens leder om prøven: /media/1721/fra-uvm-til-skolens-ledelse-om-den-faelles-naturfagsproeve.pdf

Kontakt og mere info:

Michael Stender, medarbejder House of Science, mise@sonderborg.dk. + 45 27900121