Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer om bæredygtighed, forbrug, genbrug mm.

Der er relevante og kvalitativ rigtig gode undervisningsmaterialer om emnet til alle klassetrin. Disse kan lånes i HoS som klassesæt. Ring og aftal et lån hos Michael Stender, medarbejder i HoS på +45 27900121 eller skriv en mail til: Mise@Sonderborg.dk. Materialerne kan ofte bestilles eller/og læses on line. 

Indskoling/mellemtrin:

’Professor Vita og skrotrobotterne’ er et skønt undervisningsmateriale om emballage, affaldssortering og genbrug. Eleverne får viden om, hvad emballage er, hvilken funktion emballage har, om hvad der sker, når vi smider emballage og affald ud, og hvorfor genbrug og genanvendelse er vigtigt. 

Materialet er meget visuelt opbygget. Teksterne er korte og holdt i enkelte sprog. Rammefortællingen kan læreren læse højt for klassen. Dygtige elever i 3. klasse kan læse den. 1. klasses elever vil kunne læse taleboblerne, mens 2. og 3. klasses elever vil kunne læse figurteksterne. Vigtige ord bliver forklaret løbende igennem materialet. I den hvide bjælke nederst på hvert opslag finder læreren forslag til samtaleidéer, relevante opgaver samt henvisning til lærervejledningen. 

 

"Dåserydderen", et grundigt, sjovt og varieret on line uv.materiale om genanvendelse af flasker og dåser for 0. - 4. klassetrin. Du kan kombinere Dåserydderens mange didaktiske elementer på kryds og tværs, så det passer til netop din klasse, og den tid du vil bruge. Materialerne kan bruges specifikt i natur/teknologi, suppleret med idrætstimer og understøttende undervisning eller til en hel temadag eller indgå i en tværfaglig emneuge. Se: http://daaserydderen.dk/.

Til materialet findes en elevfagbog: "Tom Dåse og hans genan-venner". Hæftet kan lånes i klassesæt hos HoS eller bestilles på: http://daaserydderen.dk/om-daaserydderen/

        

Mellemtrin: 

"Bæredygtig Fremtid", er et rigtig godt uv. hæfte lavet i samarbejde mellem ASTRA og DR Skole. Hæftet er til 4. - 6. klassetrin og består af både elevhæfte med tekst og aktivitetsforslag og en lærervejledning. Hæftet kan læses on line, man kan låne et klassesæt hos HoS eller selv bestille det hjem. Flere oplysninger se: http://astra.dk/b%C3%A6redygtigfremtid

"Varen sætter Spor", er et undervisningsmateriale som sætter fokus på at øge de unges kompetencer til at vælge, når de køber ind – det kan være tøj, mobiltelefoner, computere, mad, bøger, legetøj, osv. Alle valg har konsekvenser. Omdrejningspunktet i ’Varen sætter spor’ er miljømæssige og etiske konsekvenser ved vores valg. Materialet tager blandt andet fat på emner, som lang varetransport, arbejdsforhold og børnearbejde. Hæftet, lærervejledningen og supplerende materialer i form af film se: http://www.skolekontakten.dk/om-materialerne/varen-saetter-spor 

Hæftet kan lånes hos HoS og downloades på: http://skolekontakten.dk/sites/default/files/varen_saetter_spor_eh_udg2012_faerdig_web_0.pdf

 

Udskoling: 

"Mål i verdensklasse til verdensborgere", er et rigtig godt tværfagligt uv.hæfte til udskolingen. Hæftet præsenterer nogle af de organisationer og personer, som arbejder for at udbrede budskabet om de 17 Verdensmål for Bæredygtig udvikling. Hæftet og tilhørende support på hjemmesiden med artikler, billeder, videoer mm. er en fin læringsressource. Se: http://unesco-asp.dk/da/mal-i-verdensklasse/454-verdensmalene.html

Hæftet kan lånes i klassesæt hos HoS.

Hæftet kan downloades i dansk version: http://unesco-asp.dk/images/stories/web_m%C3%A5l_i_verdensklasse_/pdffiler/maal_web_samlet.pdf

Hæftet - tilsvarende i engelsk version: http://unesco-asp.dk/images/stories/web_m%C3%A5l_i_verdensklasse_/pdffilerengelsk/global_engelsk_10.pdf

 

 

"Varen sætter Spor", er et undervisningsmateriale som sætter fokus på at øge de unges kompetencer til at vælge, når de køber ind – det kan være tøj, mobiltelefoner, computere, mad, bøger, legetøj, osv. Alle valg har konsekvenser. Omdrejningspunktet i ’Varen sætter spor’ er miljømæssige og etiske konsekvenser ved vores valg. Materialet tager blandt andet fat på emner, som lang varetransport, arbejdsforhold og børnearbejde. Hæftet, lærervejledningen og supplerende materialer i form af film se: http://www.skolekontakten.dk/om-materialerne/varen-saetter-spor 

Hæftet kan lånes hos HoS og downloades på: http://skolekontakten.dk/sites/default/files/varen_saetter_spor_eh_udg2012_faerdig_web_0.pdf

 

"Mens klimaforandringerne rammer os - Grønne dilemmaer i Syd", er et meget spændende hæfte som både giver det overordnede billede af den globale udfordring med at skifte til en mere bæredygtig levemåde og præsenterer nogle helt konkrete eksempler fra Brasilien, Bolivia, Kina, Indien, Kenya og Nigeria. Hæftet er virkelig værd at bruge i dansk, samfundsfag, matematik og naturfag. 

Hæftet er udgivet af Envice med midler fra Danidas Oplysningsbevilling. Se: http://www.envice.dk/udgivelser/#undervisningsmateriale

Hæftet kan lånes hos HoS.

Hæftet kan downloades: http://www.envice.dk/wp-content/uploads/2016/04/ENV-Gr%C3%B8n_dilem-PRINT-0604-5.pdf

Lærervejledning til hæftet: http://www.envice.dk/wp-content/uploads/2016/04/Klima_L%C3%86RERVEJLED.pdf

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)