Læringsforløb

Undervisningsmaterialer til Verdensmål for bæredygtig udvikling

House of Science, Vidensby Sønderborg har lavet undervisningsmaterialer med afsæt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Tid og sted:

Materialerne bliver udviklet i løbet af august/september måned og ligger klar til brug i uge 40. I uge 47 (innovaions- og entreprenørskabsuge) og i uge 12 (Grøn Generation - Rent vand) vil House of Science, Vidensby Sønderborg tilbyde extra aktiviteter, til de klasser, der ønsker det. Endeligt program ligger klar i uge 40.

Økonomi: 

Gratis. Materialerne kan frit downloades.

Målgruppe: 

1. - 10. klassetrin. 

Indhold:

I skoleåret 2016/17, 2017/18 og 2018/19 udvikler House of Science, Vidensby Sønderborg udvikler undervisningsmaterialer og - aktiviteter ud fra FNs 17 Verdensmål for en Bæredygtig Udvikling.

Ved f.eks. at indtænke dette i skolens temauger er der mulighed for at lave en god tradition for at lære eleverne om bæredygtighedsbegrebet - (miljømæssig, social, kulturel og økonomisk bæredygtighed) med en tværfaglig tilgang. 

I materialerne er der fokus på innovative/entreprenante arbejdsmetoder og tankegange i undervisningen, således at lærere og pædagoger kan udvikle deres måde at inddrage disse i deres daglige undervisning (jævnfør fagenes læseplaner).

De entreprenante kompetencer:  Kreativitet, personlig indstilling, omverdensforståelse og handleevne, hvilket ligger helt i tråd med ønsket om at undervisningen skal pege mod øget medborgerskab mod en bæredygtig udvikling. 

  • Undervisningsmaterialer 2016/17 (Mål 1: Afskaf fattigdom og 10: Mindre ulighed)
  • Undervisningsmaterialer 2017/18 (Flere af de 17 Verdensmål) 

Se www.vidensby.com: http://www.vidensby.com/laeringsugen/

 

Flere informationer om de 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling: http://heleverdeniskole.dk/de-17-maal/