Aktører

Unge Forskere 2018/19

Børn og unge fra folkeskole og ungdomsuddannelse kan deltage med deres scienceprojekt, der bedømmes af en fagjury. De bedste går videre til en regions- og en landskonkurrence.

National konkurrence med lokale semifinaler: https://ungeforskere.dk/konkurrencen/tidsplan

Tilmeldingsfrist og vigtige datoer: 

Den 27. februar 2018 - Indsendelse af opgaver: ungeforskere.dk/tilmeldprojekt.

Økonomi: Deltagelse er gratis 

Målgruppe og indhold: 

Elever fra 3. - 10 kl. kan indsende deres matematiske/naturvidenskabelige projekter enkeltvis eller i gruppe til konkurrencen Unge forskere – Junior. Se: http://ungeforskere.dk/grundskoler/junior og https://ungeforskere.dk/grundskoler

Det samme gælder elever på fra ungdomsuddannelserne, der kan indsende deres matematiske/naturvidenskabelige projekter enkeltvis eller i gruppe til konkurrencen Unge Forskere - Senior. Se: http://ungeforskere.dk/ungdomsuddannelser/senior

Derudover kan grundskoleelever også deltage i konkurrencen Min Vildeste Idé. Det er en mindre arbejdskrævende opgave end Unge Forskere Junior. Se: http://ungeforskere.dk/min-vildeste-ide

Hvert år dyster et større og større antal i denne prestigefyldte konkurrence, hvor deltagerne får værdifuld erfaring med at lave og formidle videnskabelige problemstillinger, undersøgelser og resultater.

Der afholdes hvert år regionsfinaler flere steder i landet bl.a. på Universe. Her skal projekterne præsenteres for en interesseret jury, som også stiller spørgsmål og giver konstruktiv kritik, som de unge kan bruge i deres videre arbejde, hvis de udvælges og går videre til landsfinalen i Forum i København. 

Mere information: https://ungeforskere.dk/ 

Kontakt: Michael Stender, HoS, tlf. 27900121 - Mise@sonderborg.dk

Information om regionsfinalen:  Universe, Formidlingsleder Sigrid Krogslund - mb: 88819558 - Email: sikr@universe.dk

Lærerkursus: ASTRA afholder samme dag som regionsfinalen i Universe et introkursus til Unge Forskere 2019/20. Her kan lærere forud for den næste runde bliver klædt på til at deltage med deres klasser eller udvalgte elever. http://ungeforskere.dk/ufkurser