Læringsforløb

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Hvert år laver House of Science, Videnby Sønderborg et undervisningsmateriale med afsæt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Økonomi: Gratis. Materialerne kan frit downloades.

Tid og sted:

Materialerne bliver udviklet i løbet af august/september måned og ligger klar til brug i uge 40. I uge 47 (innovaions- og entreprenørskabsuge) og i uge 12 (Grøn Generation - Rent vand) vil House of Science, Vidensby Sønderborg tilbyde extra aktiviteter, til de klasser, der ønsker det. Endeligt program ligger klar i uge 40.

Indhold:

I skoleåret 2016/17, 2017/18 og 2018/19 udvikler House of Science, Vidensby Sønderborg udvikler undervisningsmaterialer og - aktiviteter ud fra FNs 17 Verdensmål for en Bæredygtig Udvikling. Ved at indtænke dette i skolens temauger er der mulighed for at lave en god tradition for at lære eleverne om bæredygtighedsbegrebet - (miljømæssig, social, kulturel og økonomisk bæredygtighed) med en tværfaglig tilgang. 

I skoleåret 2017/18 vil der igen være fokus på innovative/entreprenante arbejdsmetoder og tankegange i undervisningen, således at lærere og pædagoger kan udvikle deres måder at inddrage disse i deres daglige undervisning, således som det står i de fleste fags læseplaner. Igen vil der være fokus på de entreprenante kompetencer: Kreativitet, personlig indstilling, omverdensforståelse og handleevne, hvilket ligger helt i tråd med ønsket om at undervisningen skal pege mod øget medborgerskab mod en bæredygtig udvikling

Har man ikke styr på de 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling, så kan man læse mere her: http://um.dk/da/danida/maalsaetning%20og%20strategi/verdensmaal Evt. også   http://heleverdeniskole.dk/de-17-maal/

 

Undervisningsmaterialer 2016/17 (Mål 1: Afskaf fattigdom og 10: Mindre ulighed)

Undervisningsmaterialer 2017/18 (Flere af de 17 Verdensmål) er tilgængelige på: www.vidensby.com under fanebladet: Læringsugen: http://www.vidensby.com/laeringsugen/