Læringsforløb

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Hvert år laver House of Science, Videnby Sønderborg et undervisningsmateriale med afsæt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Økonomi: Gratis. Materialerne kan frit downloades.

Tid og sted:

Materialerne bliver udviklet i løbet af august/september måned og ligger klar til brug i uge 40. I uge 47 (innovaions- og entreprenørskabsuge) og i uge 12 (Grøn Generation - Rent vand) vil House of Science, Vidensby Sønderborg tilbyde extra aktiviteter, til de klasser, der ønsker det. Endeligt program ligger klar i uge 40.

Indhold:

I skoleåret 2016/17, 2017/18 og 2018/19 udvikler House of Science, Vidensby Sønderborg udvikler undervisningsmaterialer og - aktiviteter ud fra FNs 17 Verdensmål for en Bæredygtig Udvikling. Ved at indtænke dette i skolens temauger er der mulighed for at lave en god tradition for at lære eleverne om bæredygtighedsbegrebet - (miljømæssig, social, kulturel og økonomisk bæredygtighed) med en tværfaglig tilgang. 

I skoleåret 2017/18 er undervisningsmaterialernes læringsmål og indhold bygges op over Verdensmål nr. 6 (Rent vand og sanitet) og nr. 14 (Livet i havet). Der udvikles materialer på baggrund af den evaluering, som er gennemført efter brug af materialerne (skoleåret 2016/17). 

Igen vil fokus også være på innovative/entreprenante arbejdsmetoder og tankegange i undervisningen, således at lærere og pædagoger kan udvikle deres måder at inddrage disse i deres daglige undervisning, således som det står i de fleste fags læseplaner. Igen vil der være fokus på de entreprenante kompetencer: Kreativitet, personlig indstilling, omverdensforståelse og handleevne, hvilket ligger helt i tråd med ønsket om at undervisningen skal pege mod øget medborgerskab mod en bæredygtig udvikling

Har man ikke styr på de 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling, så kan man læse mere her: http://um.dk/da/danida/maalsaetning%20og%20strategi/verdensmaal Evt. også   http://heleverdeniskole.dk/de-17-maal/

 

Undervisningsmaterialer 2016/17 (Mål nr. 1: Afskaf fattigdom og nr. 10: Mindre ulighed)

Disse vil fortsat være tilgengælige. Se introduktionsvideoen: http://www.skoletube.dk/video/2399058/00ec634b12c305266b6e

Indskolingen:

Se tilgængelige materialer: http://www.vidensby.com/laeringsugen/indskolingen/

For eleverne i indskolingen har vi udarbejdet vedhæftede programoplæg. Med udgangspunkt i de 2 Verdensmål ”afskaf fattigdom” og ”mindre ulighed”, skal eleverne ugen igennem arbejde innovativt og kreativt for til sidst at skrive deres eget bud på et vers, som kan opføres på egen skole. Verset eleverne skriver, skal være deres bud på, hvordan vi skaber en bedre verden. Det kan også bruges som oplæg til skolernes sangdag torsdag d.6., som også ligger i uge 14.

Mellemtrin:

Se tilgængelige materialer: http://www.vidensby.com/laeringsugen/mellemtrinnet/

For eleverne på melletrinnet har vi udarbejdet et oplæg til en læringsdag og en læringsuge.

På læringsdagen vil eleverne få kendskab til de 17 verdensmål og i særdeleshed ”afskaf fattigdom” og ”mindre ulighed” igennem et stjerneløb med indlagte innovative opgaver.

læringsugen vil eleverne ligeledes få kendskab til de 17 verdensmål, og arbejde med innovation og entreprenørskab. De vil komme igennem et forløb, hvor de skal udvikle ideer, lave undersøgelser og præsentere et produkt, med fokus på ”afskaf fattigdom” og ”mindre ulighed”.  Se beskrivelser af begge forløb her og her

Udskolingen:

Se tilgængelige materialer: http://www.vidensby.com/laeringsugen/udskolingen/

Eleverne vil få kendskab til de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, men der vil blive taget udgangspunkt i målene ”afskaf fattigdom” og ”mindre ulighed”. Der vil være fokus på, hvordan man gennem innovative og kreative arbejdsprocesser kan komme frem til bæredygtige løsningsforslag på givne problemstillinger. Eleverne kan afslutte forløbet med en udstilling/præsentation.

 

 

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/tagSortedFour.cshtml)