Undervisningsmaterialer

5. - 8. kl. - Spil om verdensmål inkl. faglig læsning og undersøgelser

Økonomi: 

Gratis for skolerne i Sønderborg Kommune.

Første gang er Michael Stender spilleder og lærerne lærer at bruge spillet til næste lån.

Spillet har været i brug på Big Bang 2019, på Dybbøl-Skolen, Sønderskov-Skolen, Agerskov Skole, Nørreskov-Skolen, Humlehøj Skole og Byskolen, Helsingør.  

Målgruppe:

 • 5.-8. klassetrin evt. 4. og 9. klassetrin. 
 • Kan bruges i alle fag. Passer fint til en temadag/fagdag eller en temauge.  
 • Kan bruges af flere klasser samtidig i et stort lokale. Det er afprøvet med 60 elever, hvor begge spil var i brug. 

Indhold: 

Et spil = 6 brætspil, 12 undersøgelser og 4 rollups = faglige læsetekster. 

I spillet arbejdes med verdensmål nr. 3, 6, 7, 12 og 14. Fokus er på trivsel, behov og forbrug. 

Spillet afvikles i 2 runder: 1. runde i grupper., hvor fokus er på læring gennem spil, læsning og fælles undersøgelser/opgavelæsning. 2. runde individuelt, hvor fokus er på den enkeltes valg og handlemulighder i fht. verdensmålene. aktivitet. 

Se spillederens vejledning for mere information: /media/1926/vm-i-spil-instruktion-via-spilleder.pdf

Krav:

 • Eleverne ved lidt om FNs verdensmål. 
 • Et lokale, hvor der er plads til, at eleverne kan bevæge sig rundt.
 • En tavle.
 • Tid til at stille op: ½ - 3/4 time
 • Tid til afvikling: 2 - 3 timer. 

 

  

Til forberedelse eller opfølgning findes til lån klassesæt af temahæfter om verdensmålene fra Se. http://www.houseofscience.dk/opslag/verdensmaalnu-undervisningshaefter/

Booking og spørgsmål: 

Kontakt Michael Stender og book 1 eller 2 spil. Ring  + 45 27900121 eller skriv:  Mise@Sonderborg.dk

 • Uge 47 - 48 - 1 spil Joan Krongaard, Nydam Skole 
 • Uge 
 • Uge 
 • Uge
 • uge 
 • Uge 
 • Uge 
 • Uge 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os