Undervisningsmaterialer

Verdensmål.nu - undervisningshæfter

Lån et klassesæt til undervisningen om Verdensmålene for bæredygtig udvikling

 Økonomi: Gratis. Klassesæt kan lånes i en periode af 4 - 5 uger. 

Målgruppe: Alle klassetrin - alle fag. Især egnet til temadage - og temauger om verdensmålene og bæredygtighed. 

     

Indhold:

Læse og aktivitetshæfter, der findes i papirudgave og som on-line e-bog og omhandler FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Materialet består af elevbøger målrettet til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Hertil hører en lærervejledning og læringssites - verdensmål.nu og dr.dk/skole/verdensmål.

Bøgerne indeholder aldersvarende tekster med praktisorienterede opgaver, samt små film og tv-klip. 

Målet med Verdensmål.nu er at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af vor tids aktuelle problemstillinger. Et rigtig godt materiale, der passer fint til temadage og -uger. 

Tjek også Verensmål i Spil - et brætspil med bevægelse, undersøgelser og faglig læsning. Se: http://www.houseofscience.dk/opslag/verdensmaal-i-spil-laan-aktivitets-og-undersoegelses-braetspil/

 

Lån af klassesæt (papirudgave): kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Pdf udgave:

Indskoling: 

Mellemtrin: 

Udskoling: Fra august 2019. 

 

On-line e-bog: