Undervisningsmaterialer

Verdensmål.nu - undervisningshæfter

Lån et klassesæt til undervisningen om Verdensmålene for bæredygtig udvikling

 Økonomi:

Gratis

 

Målgruppe:

Lærere i alle fag i hele skoleforløbet, som vil arbejde med Verdensmålene.

 

Indhold:

Verdensmål.nu indeholder gratis læremidler til naturfagene til undervisningen i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - relateret til elevernes egen hverdag.

Materialet består af elevbøger målrettet til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Hertil hører en lærervejledning og læringssites - verdensmål.nu og dr.dk/skole/verdensmål.

Bøgerne indeholder aldersvarende tekster med praktiskorienterede opgaver, samt små film og tv-klip. Det faglige udgangspunkt er Fælles Mål for naturfagene.

Målet med Verdensmål.nu er at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid.

Materialet anbefales til fagdage eller temauger.

 

Booking:

For booking kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk