Nyheder / årshjul 2016/17

Årshjulet for House of Science er en samlet opstilling af møder, kurser og læringsaktiviteter for alle de områder, der arbejdes med - dvs. for lærere, pædagoger og gymnasieundervisere - til brug for den almene planlægning og i foråret 2016 især for planlægning af det kommende års årsplaner.

Årshjulet er dateret, og i rimeligt omfang kommenteres kommende versioner, så man let kan se, om der er rettelser, der er aktuelle for én selv.

Aktiviteterne lægges også op i kalenderen og i opslag på siden, i takt med, at eventuelle usikkerheder afklares.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår!

Link til download af Årshjulet:

http://www.houseofscience.dk/media/1260/aarshjul1617hos070516pdf.pdf