Fonde og projekter

House of Science deltager i projekter og søger fondsmidler til projekter - oftest i samarbejde med andre ansøgere, og med opbakning fra partnerskabet.

Projekter, der bliver godkendt, lægges på hjemmesiden, til information for netværkets parter og for lærerne, da øget læring for børn og unge i kommunen ofte vil være målet for et givet projekt. Vigtigt er, at et projekt kan understøtte visionen for House of Science, her angivet i den korte udgave:

House of Science er et bredt samarbejde mellem læringsmiljøer og erhvervsliv, der skal inspirere undervisere til at fokusere på naturvidenskabernes betydning for samfundet, give børn og unge en øget interesse i sciencefag og fra ABC til PhD skabe grundlaget for, at også kommende generationer finder det attraktivt at deltage aktivt i udviklingenaf en bæredygtig fremtid. Det starter i Sønderborg.

Link til download af filer

2014
Legat fra I P Nielsenfonden, der blev søgt sammen med ProjectZero til udvikling af en energitrailer, som kan bidrage til, at elever i folkeskolen får større kendskab til det vanskelige energibegreb.
I 2015 er traileren i afprøving på en folkeskole, der skal justeres på læringsforløbene.
Ansøgning: hosprojectzeroansøgningtilipnielsenfondenmaj2014finalpdf

2015
Lærere og elever fra netværket har bidraget til udvikling af et undervisningssite om undervisning om affald i ungdomsuddannelserne, efter ansøgning til og legat fra Miljøministeriet. Samarbejdspartnere: Sonfor (hovedansøger og projektledelse), Kommunens afdeling for Miljø og Affald, undervisere fra alle ungdomsuddannelser, elever fra AGS’ miljøråd, House of Science.
Sitet er taget i brug i august 2015 www.findskjulteskatte.dk

2015-17
Støtteerklæring til et treårigt dansk/tysk SDU-Interregprojekt, der bliver støttet via Interreg. PANaMa – om erhvervspraktik, naturvidenskab- og matematikundervisning for unge på begge sider af den dansk/tyske grænse. Projektet indledes med udvikling af undervisningsmateriale og bliver aktuelt for House of Science i løbet af 2016.
Letter of support: loshouseofscienceogpanama2015pdf

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os